Verkiezingsavond Zegveld

Donderdag 7 maart organiseerden de afdelingen Zegveld en Nieuwkoop een mooie verkiezingsavond in de Milandhof. Bert-Jan Ruissen vertelde er over zijn inzet voor de verkiezingen van 6 juni.

De Europese verkiezingen van 6 juni gaan volgens Ruissen over de volgende vragen:

1. Meer of minder EU?

De EU groeit nog steeds in invloed. Voor de SGP is het belangrijk dat de zeggenschap weer meer komt te liggen bij de nationale staten. 

2. Gaan we nog verder bij onze christelijke wortels vandaan?

In de afgelopen week ging het in Nederland veel over het idee dat het woord 'moeder' uit het geboorteregister geschrapt zou moeten worden. Dit soort gedachten komen ook in Europese richtlijnen voor. De SGP zet zich ervoor in om dit soort dingen tegen te gaan, om bij onze christelijke wortels te blijven.

3. Blijft Europa de Timmermansdoctrine volgen?

De Timmermansdoctrine houdt in dat we van bovenaf allerlei doelen opleggen, zonder dat we rekening houden met haalbaarheid in de praktijk. Daar is een gezonde correctie op nodig. 

4. Blijft de SGP in het Europees Parlement vertegenwoordigd?

De SGP is de afgelopen jaren vertegenwoordigd in het Europees Parlement. In Gods kracht is daar veel werk verzet en hebben we ook invloed kunnen hebben. We hopen dat dit zo blijft, ook na de verkiezingen. 

Er zijn drie speerpunten bij de komende verkiezingen:

1. Voor christelijke waarden

Dit betekent dat de SGP zich ervoor inzet dat abortus geen mensenrecht wordt en dat er geen EU-bemoeienis komt met huwelijk en gezin. De SGP blijft opkomen voor vervolgde christenen en voor het bestaansrecht van Israël. Daarbij staat de SGP voor goed rentmeesterschap en oog voor de schepping. 

2. Terug naar de kerntaken

Dit betekent dat de SGP zich inzet voor een beperkte begroting van max. 1 procent van het BNP, voor halvering van de structuurfondsen en tegen gezamenlijke EU-schulden. Daarnaast zet de SGP er zich voor in dat de EU zich niet gaat bemoeien met zorg, onderwijs, cultuur en sociaal beleid van de lidstaten. Op het gebied van Defensie staat de SGP voor samenwerking via de NAVO.

3. Ruimte voor ondernemerschap

Voor de ondernemers is het van belang dat de regeldruk omlaag gaat en dat er ruimte is voor strategische autonomie. Het is van belang dat er een goede industriepolitiek komt en dat we zuinig worden op landbouw en visserij. Belangrijk is ook dat we stoppen met onrealistische doelen, zoals de Green Deal.

Na de pauze spraken ook Bertrick van den Dikkenberg (Statenlid) en Jacques Rozendaal (wethouder). Bertrick focuste op het provinciale beleid op het gebied van stikstof en fauanabeheer. Jacques gaf een update van de inbreng van de CU/SGP in de gemeenteraad en het college van Woerden. 

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.

SGPJ lid worden

De SGPJ behoort tot de grootste politieke jongerenorganisaties van Nederland. Word jij hier ook lid van?

Ondernemers­platform

Vindt u een goede verbinding tussen politiek en werkvloer belangrijk? Word dan lid van ons platform.

Bestuurders­vereniging

De BSV van de SGP is een platform voor toerusting en netwerken voor huidige en aankomende politici & bestuurders.

Wetenschappelijk instituut

Doormiddel van o.a. onderzoek levert het WI een bijdrage aan de doordenking van maatschappelijke ontwikkelingen.