Werkbezoek Westbroek

Dinsdag 25 oktober bezochten ons commissielid Frans Hazeleger, samen met SGP-Kamerlid Roelof Bisschop en raadslid Arie Vonk Noordegraaf het agrarische bedrijf van de familie Grootendorst en het natuurgebied van de familie Baas in Westbroek. Aanleiding was een aantal vragen over derogatie tijdens de avond in het kader van Tour de Boer van 10 oktober.

Achtergrond

Door de afschaffing van de derogatie per 1 januari 2026 komen melkveehouders in Nederland op heel veel plekken behoorlijk in de knel. De toegestane hoeveelheid stikstof uit dierlijke mest wordt drastisch teruggebracht van 250 kg per hectare naar 170. De gevolgen voor de agrarische bedrijven zijn gigantisch: ‘overtollige’ mest moet tegen hoge prijzen worden afgevoerd. Voor sommige boeren kan het zelfs nodig zijn om koeien meer op stal te houden, omdat ze anders te weinig mest hebben om af te voeren. Om de grond toch vruchtbaar te houden en de koeien toch genoeg voeding te geven is het nodig om kunstmest en krachtvoer aan te voeren van buiten het bedrijf. Nu al wordt er op veel bedrijven meer stikstof geoogst dan via de mest toegediend, deze balans slaat dus nog verder door met de afschaffing van de derogatie. Voor de meeste boeren gaat deze maatregel pas in per 1 januari 2026, waarbij er een geleidelijke afbouw is tot die tijd. Voor agrariërs in Natura 2000-gebieden gaat de maatregel echter meteen per 1 januari 2023 volledig in. 

Bezoek

SGP-Tweede Kamerlid Roelof Bisschop, lokaal raadslid Arie Vonk Noordegraaf en provinciaal commissielid Frans Hazeleger kwamen deze week op bezoek in het gebied. Vader en zoon Grootendorst namen hun bezoekers mee in de problemen die de afschaffing van de derogatie voor hen met zich mee brengt. Rick is de zevende generatie die op deze plek boert, maar het wordt steeds moeilijker om in het gebied te boeren. Daar komt bij dat de familie al jaren bezig is met de verplaatsing van hun bedrijf, maar dat dit proces met de provincie heel moeilijk loopt. De familie Grootendorst riep op om meer aandacht te hebben voor gevolgen van beleid in de praktijk van iedere dag.

Na het verhaal van de familie Grootendorst nam Co Baas de politici mee naar de gronden, waar hij als negende generatie heeft geboerd. Omdat deze gronden waren ingetekend als nieuwe natuur moest hij zijn agrarisch bedrijf hier beëindigen. De agrarische bedrijfsvoering is verplaatst naar de andere kant van het dorp en nu beheert hij zijn oude gronden als natuurbeheerder. Co kon het niet over zijn hart verkrijgen om de gronden af te staan. Als er dan natuur op moest komen, wilde hij het in ieder geval zelf in beheer houden. Het was weer treffend om te zien dat een boer die al generaties bezig is op een stuk grond dat niet zomaar kan en wil loslaten.

Terugblik 

We kijken tevreden op dit bezoek terug. De derogatie gaf ons aanleiding om een serie schriftelijke vragen te stellen. Daarnaast zagen we ook tijdens dit bezoek  weer de irritatie over tegenstrijdige regelgeving en over overheidsvertegenwoordigers die slecht samenwerken. Dit is precies de reden dat we bezig zijn met een eigen SGP-visie op te stellen op het landelijk gebied. Dit bezoek geeft ons weer extra energie om door te werken aan deze visie.

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.

SGPJ lid worden

De SGPJ behoort tot de grootste politieke jongerenorganisaties van Nederland. Word jij hier ook lid van?

Ondernemers­platform

Vindt u een goede verbinding tussen politiek en werkvloer belangrijk? Word dan lid van ons platform.

Bestuurders­vereniging

De BSV van de SGP is een platform voor toerusting en netwerken voor huidige en aankomende politici & bestuurders.

Wetenschappelijk instituut

Doormiddel van o.a. onderzoek levert het WI een bijdrage aan de doordenking van maatschappelijke ontwikkelingen.