Q&A

Op deze pagina komen antwoorden op veelgestelde vragen. Deze pagina wordt na de tweede avond in Westbroek gevuld. Lever zelf ook input op deze pagina: Q&A.

1. Hoe ziet de SGP het advies van Johan Remkes?

Heel kort: het advies van Remkes bevat heel veel aanknopingspunten om belangrijke punten die we de afgelopen jaren hebben ingebracht. Tegelijk biedt het rapport géén oplossing voor het fundamentele juridische probleem in de stikstofproblematiek. Voor een grondigere analyse zie dit artikel op onze website. 

2. Wat heeft de SGP de afgelopen tijd ingebracht in de stikstofdiscussie? 

We hebben ons de afgelopen tijd ingezet voor de volgende kaders in de stikstofaanpak:

  • We houden vast aan de Utrechtse Landbouwvisie. Er blijft dus ruimte voor een toekomstbestendige landbouw met een goed verdienmodel. Een eenzijdige benadering vanuit stikstof botst met onze Landbouwvisie: extensivering betekent in de modelletjes vaak juist een toename van stikstofemissie. Een motie in deze lijn is aangenomen.
  • We houden vast aan het Utrechtse Handelingskader Stikstof en verbreden de doelstelling dus niet naar het hele landelijk gebied, maar blijven ons focussen op de instandhoudingsdoelen in de Natura 2000-gebieden. Een motie in deze lijn is aangenomen.
  • We houden vast aan het door Utrecht aangeleverde scenario, waarin geen sprake was van extra verzwaring van de doelstelling in NNN-gebieden. Een motie in deze lijn is aangenomen.
  • We willen dat andere sectoren een gelijke en gelijktijdige bijdrage moeten leveren aan de reductie-opgave. Een motie in deze lijn is aangenomen.
  • We benadrukken steevast dat de totale reductie-opgave niet gehaald kan worden zonder juridisch houdbare innovaties in lijn met de Landbouwvisie en we helpen de sector bij het juridisch onderbouwen van goede innovaties.
  • Wij willen dat de gebiedsprocessen in de uitvoering worden geleid door  onafhankelijke partijen/personen. Als absolute voorwaarde geldt dat de onafhankelijke partij/persoon draagvlak heeft onder de boeren in het gebied. Een motie in deze lijn is aangenomen.
  • Wij vinden daarnaast dat er met grote urgentie gewerkt moet worden aan het legaliseren van PAS-melders en soortgelijke knelgevallen. 

Voor een tamelijk compleet overzicht van onze inbreng in het stikstofdebat verwijzen we naar dit artikel op onze website. 

3. Is het mogelijk uit te sluiten dat NH3-ruimte die in de agrarische sector gereduceerd wordt uitgewisseld kan wordten tegen NOX, wat vrijkomt in verkeer en industrie?

Wij pleiten daar inderdaad wel voor. Daarom zijn we in Utrecht tot nog toe tegen extern salderen geweest en is deze regeling ook nog niet opengesteld door het college. Wij pleiten ervoor om zowel landelijk als provinciaal een scherp schot te zetten tussen de NH3 en NOX, omdat dit twee totaal verschillende stoffen zijn met verschillende bronnen en verschillende effecten. Als dat schot niet geplaatst wordt, zie je dat binnen de kortste keren agrarische bedrijven voor hoge bedragen worden uitgekocht door kapitaalkrachtige (industrie)bedrijven om NOX te kunnen compenseren. 

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.

SGPJ lid worden

De SGPJ behoort tot de grootste politieke jongerenorganisaties van Nederland. Word jij hier ook lid van?

Ondernemers­platform

Vindt u een goede verbinding tussen politiek en werkvloer belangrijk? Word dan lid van ons platform.

Bestuurders­vereniging

De BSV van de SGP is een platform voor toerusting en netwerken voor huidige en aankomende politici & bestuurders.

Wetenschappelijk instituut

Doormiddel van o.a. onderzoek levert het WI een bijdrage aan de doordenking van maatschappelijke ontwikkelingen.