Onze standpunten

De SGP baseert haar politieke lijn op Gods Woord, de Bijbel. Van daaruit willen wij betrouwbare, praktische politiek bedrijven. Hieronder leggen we onze plannen voor de provincie uit in 8 punten.

1. Bewust boeren
 • De SGP is tegen gedwongen uitkoop van boeren;
 • We hebben boeren hard nodig om voedselzekerheid te garanderen; 
 • Goede landbouwgrond is kostbaar en verdient bescherming; en
 • Boeren kunnen niet zonder de natuur en het natuurbeheer kan niet zonder boeren.

 

2. Een goede verbinding tussen stad en platteland
 • Verschillende modaliteiten zoals, fiets, bus en trein moeten vanuit knooppunten perfect op elkaar aansluiten;
 • Vervoer naar de stad moet goed geregeld zijn;
 • De maximumsnelheid op provinciale wegen blijft 80 km/u; en
 • Ov-lijnen op het platteland moeten in stand blijven, ook als ze minder winstgevend zijn. 

 
3. Verstandig verduurzamen
 • Maximale inzet op energiebesparing en isolatie;
 • De SGP wil geen zonnepanelen op kostbare landbouwgrond;
 • Er moet onderzoek gedaan worden naar het gebruik van kernenergie;
 • De SGP wil de levering en het gebruik van fossiele grondstoffen stapsgewijs afbouwen; en
 • Waterstof is een kansrijke vorm van energie.

 

4. Wonen
 • Als kernen de behoeften hebben om te bouwen, moet de provincie toestemming geven om te bouwen buiten de rode contouren;
 • Woningbouw mag niet ten koste gaan van de sociale structuur en van voorzieningen;
 • De stad Utrecht moet niet verder groeien, anders slibt zij dicht;
 • Zorgen voor vergroening van de binnenstedelijke omgeving.

 

5. Ondersteuning van de voedselbanken
 • Eten en drinken zijn eerste levensbehoeften. In deze tijden van onzekerheid is het belangrijk dat we voorkomen dat voedselbanken verdwijnen;
 • De provincie moet verbinding leggen tussen regionale voedselproducenten en voedselbanken;
 • De provincie stimuleert het opzetten van stadsakkers als onderdeel van de voedselbank, om lokaal voedsel te produceren en vanwege de sociale functie die dit soort akkers vervullen.

 

6. Bescherm de visserij
 • Verwerking en verkoop van vis zijn erg belangrijk voor de welvaart en voor de identiteit van bepaalde gemeenschappen, zoals Bunschoten-Spakenburg; en
 • De provincie moet samen met de regering, visserijprovincies en gemeenten gezamenlijk optrekken om de belangen van de visserijsector optimaal te behartigen.


7. Bescherm erfgoed
 • Het provinciale, culturele, religieuze en militaire erfgoed verdienen steun en bescherming. Dit geldt met name voor typisch Utrechts erfgoed, zoals varend erfgoed (botters) en molens;

 • De SGP vindt het belangrijk om de cultuurhistorie breed uit te dragen;

 • Wij zijn terughoudend in het stimuleren van culturele evenementen. De culturele sector moet zo veel mogelijk haar eigen verdienmodel creëren;

 • We halen geen standbeelden weg van bijvoorbeeld controversiële personen. Het is beter om het gesprek aan te gaan en te leren van het verleden; en

 •  Ook immaterieel erfgoed, zoals tradities, rituelen, verhalen en streektalen, verdient bescherming.

 
8. Betrouwbaar bestuur
 • De SGP wil een provincie die open staat voor haar inwoners. Serieuze participatie en goede communicatie zijn belangrijk;
 • Alle 26 gemeenten moeten door de provincie gelijk worden behandeld;
 • We zijn tegen opgelegde fusies van gemeenten;
 • We zijn voor een sobere en sluitende begroting; en
 • De opcenten worden wat ons betreft in deze dure tijd niet verhoogd. Er zijn nog genoeg posten waarop bezuinigd kan worden.

 

Lees hier onze verkiezingsprogramma's:

Verkiezingsprogramma's 2023-2027

 

 

Jouw gekozen filters:

Er zijn geen resultaten gevonden.

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.