U zocht op: Piet van Leeuwen, dit leverde 38 resultaten op.


Piet van Leeuwen neemt afscheid van de Staten

SGP Utrecht / Actueel / 28 mrt. 2019 / 49 woorden

Dinsdag 26 maart nam ons gewaardeerde Statenlid Piet van Leeuwen na vier jaar afscheid van de Utrechtse Staten. Eerst naast Gijs en later naast Bertrick heeft Piet zich ingezet voor de belangen van al...

Laatste motie Piet van Leeuwen unaniem aangenomen!

SGP Utrecht / Actueel / 18 feb. 2019 / 41 woorden

...itatiesubsidie krijgt van de provincie Utrecht. In die tijd wordt er onderzoek gedaan naar een definitieve oplossing.  Statenlid Piet van Leeuwen reageert opgetogen op dit geweldige resultaat bij...

Piet van Leeuwen blij met laatste vergadering

SGP Utrecht / Actueel / 18 feb. 2019 / 43 woorden

Maandag 18 februari was het voor Piet van Leeuwen de laatste keer dat hij het woord voerde tijdens een inhoudelijke Statenvergadering. Twee voorstellen gaven de uitwerking Piets jarenlange inzet en aa...

SGP in de bres voor O-gen

SGP Utrecht / Actueel / 4 feb. 2019 / 41 woorden

...fficiële samenwerking met O-gen (oosten van de provincie) per 1 april te gaan beëindigen en pas daarna weer na te denken over een nieuwe oplossing voor de periode na 2020. Het voortbestaan v...

SGP: Draagvlak van onderop

SGP Utrecht / Actueel / 10 dec. 2018 / 38 woorden

...en duidelijk zijn. Nog onlangs zette ons Statenlid Piet van Leeuwen dit uitgebreid uiteen in de commissie. U kunt die hier teruglezen: https://utrecht.sgp.nl/actueel/sgp-ruimte-voor-creativiteit-gemee...

SGP: Aanpak bodemdaling gebaseerd op denkfouten

SGP Utrecht / Actueel / 10 dec. 2018 / 45 woorden

  Inbreng Statenlid Piet van Leeuwen bij bespreking aanpak bodemdaling Voorzitter, in de commissie heb ik al aangegeven geschrokken te zijn van deze visie. Het stuk, zo zei ik in de commissie ade...

SGP: Maak kruispunt Achterberg ongelijkvloers

SGP Utrecht / Actueel / 10 dec. 2018 / 38 woorden

...e provincie en de gemeente zouden hier allebei vijf miljoen voor moeten reserveren. Als SGP stellen wij dat je beter kunt kiezen voor een oplossing waarmee je ook de doorstroming op de N233 bevordert....

SGP: Ruimte voor creativiteit gemeenten

SGP Utrecht / Actueel / 19 nov. 2018 / 44 woorden

Inbreng Statenlid Piet van Leeuwen bij Koersdocument Omgevingsvisie Voorzitter, bij de bespreking van de startnotitie omgevingsvisie heb ik uitgesproken hoe blij de SGP is met de filosofie van de Omge...

SGP: Verschuif jachtperiode ganzen

SGP Utrecht / Actueel / 5 nov. 2018 / 50 woorden

Maandag diende de SGP bij monde van Piet van Leeuwen een motie in over de jacht op ganzen. Nu gebeurt dat met name in het broedseizoen. Het is in veel opzichten beter om dat juist in het winterseizoen...

SGP: Behoud weidevogels vraagt integrale aanpak

SGP Utrecht / Actueel / 15 okt. 2018 / 47 woorden

De SGP agendeerde vandaag het Utrechts Actieplan Weidevogels bij de commissie RGW. Statenlid Piet van Leeuwen voerde het woord en bracht daar het volgende in: Het belang van het onderwerp mag duidelij...