U zocht op: PAS, dit leverde 63 resultaten op.


De Bijbel als Kompas

SGP Utrecht / Standpunten

SGP: Kantorenaanpak niet meer passend

SGP Utrecht / Actueel / 10 dec. 2018 / 38 woorden

De SGP stemt vandaag tegen het Provinciaal InPASsingsplan Kantoren. Eerder stemden we wel voor de Thematische Aanpak. Er is dus sprake van voortschrijdend inzicht. We hebben hiervoor twee, of eigenlij...

SGP: Blij dat provincie schadebeleid aanpast

SGP Utrecht / Actueel / 13 sep. 2018 / 40 woorden

De SGP had gisteren net schriftelijke vragen ingediend over de schade in de fruitteelt door mezen toen RTV Utrecht meldde dat de provincie het beleid alsnog zou aanPASsen. Ondanks een rechterlijke uit...

Verklaring SGP Kieskompas

SGP Utrecht / Actueel / 1 jan. 2018 / 35 woorden

Op verzoek van KieskomPAS verklaren wij hierbij het volgende over stellingen die niet rechtstreeks in ons verkiezinsprogramma zijn terug te vinden: Opvang asielzoekers De provincie moet toezicht houde...

SGP: 'Stikstofaanpak kan alleen met draagvlak boeren'

SGP Utrecht / Actueel / 15 jul. 2020 / 35 woorden

  Belangrijk punt op de agenda van juli was de Leidraad Gebiedsgerichte Aanpak Stikstof. In dit stuk zette het college uiteen hoe het de stikstofemmissies middels een gebiedsproces moet worden te...

SGP: Zorgvuldige behandeling Energiestrategie

SGP Utrecht / Actueel / 20 mei 2020 / 34 woorden

Bij de bespreking van het Statenvoorstel over de Regionale Energiestrategieën (RES) binnen de provincie Utrecht deed commissielid Frans Hazeleger een ordevoorstel die door de meerderheid van de c...

SGP: 'Gedeputeerde aan zet om samenwerking landelijk gebied te redden'

SGP Utrecht / Actueel / 13 mei 2020 / 35 woorden

Vandaag stond een Statenbrief op de agenda van onze Statencommissie die een intriest bericht bevat: gebiedscoöperatie O-gen heeft besloten haar werkorganisatie op te heffen. Het is een triest die...

SGP: 'Organiseren van vermaak is geen overheidstaak'

SGP Utrecht / Actueel / 4 mrt. 2020 / 38 woorden

De SGP stemde vandaag tegen het Festivalbeleid van de provincie Utrecht. Soms is een tegenstem een lastige stap, die gezet wordt na veel denkwerk en discussie. Dit keer waren het meer principiële...

SGP Utrecht stelt vragen over OV Benschop

SGP Utrecht / Actueel / 5 feb. 2020 / 35 woorden

SGP Utrecht stelt vragen over OV in Benschop De provinciale SGP-fractie in Utrecht heeft schriftelijke vragen gesteld over de versobering van het openbaar vervoer in Benschop. De fractie dringt bij he...

SGP in stikstofdebat: 'We hebben geen idee'

SGP Utrecht / Actueel / 29 jan. 2020 / 35 woorden

Wij hebben vandaag in de Staten uitgebreid gesproken over het stikstofprobleem. Hier de bijdrage van Bertrick van den Dikkenberg tijdens dit debat: Voorzitter, Wij zijn blij met de gelegenheid om vand...