U zocht op: Maarsbergen, dit leverde 18 resultaten op.


RTV Utrecht: Staten: Verplaats tankstations Maarsbergen

SGP Utrecht / Actueel / 5 jul. 2016 / 38 woorden

Maarsbergen - De twee tankstations in de bebouwde kom van Maarsbergen moeten verplaatst worden. Dat vindt een meerderheid van Provinciale Staten. Die schaarde zich maandagavond achter een motie van Gr...

SGP stemt tegen Inpassingsplan Maarsbergen

SGP Utrecht / Actueel / 9 dec. 2020 / 36 woorden

Vandaag stond het inpassingsplan voor de ondertunneling van de N226 bij Maarsbergen op de agenda. Onze fractie stemde tegen dit voorstel, omdat et voorstel wat nu voorligt een infrastructureel project...

SGP over Maarsbergen: 'Onmogelijk dilemma'

SGP Utrecht / Actueel / 25 nov. 2020 / 37 woorden

...commissie-agenda voor de ondertunneling van de N226 bij Maarsbergen. Commissielid Frans Hazeleger voerde het woord. Hij bracht het volgende in: Voorzitter,   Het is in mijn nog niet zo gek lange ...

SGP bereikt resultaat voor Donderbergrotonde en Maarsbergen

SGP Utrecht / Actueel / 11 dec. 2019 / 35 woorden

...rug in de laatste Statenvergadering: de overkapping bij Maarsbergen wordt toch nog onderzocht en het onderzoek naar de meest geschikte oplossing voor de Donderbergrotonde wordt naar voren gehaald. Maa...

SGP: 'Maximaal oog voor inwoners Maarsbergen'

SGP Utrecht / Actueel / 10 dec. 2018 / 39 woorden

Het stond maandag nog een keer op de agenda: de ondertunneling bij Maarsbergen. Statenlid Bertrick van den Dikkenberg voerde het woord en diende een amendement in om het budget voor de zogenaamde 'mit...

SGP: Bewoners Maarsbergen niet vergeten!

SGP Utrecht / Actueel / 16 okt. 2018 / 39 woorden

Het is niet voor het eerst: opnieuw hebben we aandacht gevraagd voor de bewoners van Maarsbergen. Bij een presentatie van het kwaliteitsteam werd duidelijk dat de inpassing van het nieuwe traject in t...

SGP pleit voor leefbaarheid Maarsbergen

SGP Utrecht / Actueel / 14 feb. 2017 / 36 woorden

Al vaak is er gediscussieerd over de ondertunneling in Maarsbergen. Op 13 februari stond de discussie opnieuw op de agenda. Bertrick van den Dikkenberg hield een warm pleidooi voor de BosBeek-variant....

SGP: Ereschuld Engweg

SGP Utrecht / Actueel / 19 nov. 2018 / 39 woorden

Maandag 19 november was in de commissie MME Maarsbergen opnieuw onderwerp van gesprek. Zoals voor de belangstellende lezer intussen wel bekend zal zijn, is het de bedoeling dat er bij Maarsbergen...

SGP op bezoek in Bunschoten en Utrechtse Heuvelrug

SGP Utrecht / Actueel / 20 okt. 2018 / 39 woorden

...we in de praktijk wat het betekent als onderwijs en arbeidsmarkt bij elkaar komen. Op het Oostwendecollege wordt hier dagelijks handen en voeten aan gegeven. Goed om te zien hoe in de praktijk wordt g...

SGP stelt integrale oplossing Maarsbergen voor

SGP Utrecht / Actueel / 13 mrt. 2017 / 40 woorden

...oblematiek rondom de ondertunneling van het spoor bij Maarsbergen. Eindelijk moest een besluit vallen hoe de tunnel eruit gaat zien. Al lang heeft de SGP zich ingezet voor een goed proces en een integ...