12 april 2024

De toekomst is Utrecht en niet: ‘the future is Europe’.

10 april vergaderden we over de Europastrategie 2024-2034 van provincie Utrecht. De SGP vindt: de toekomst is Utrecht en niet: ‘the future is Europe’. Lees hier de bijdrage van ons Statenlid Bertrick van den Dikkenberg in de commissievergadering van Bestuur, Economie en Middelen (BEM).

"Een Europabewuste organisatie is prima, als het bewustzijn inhoudt dat we ons bewust zijn van hoe we zoveel mogelijk uit de Europese samenwerking kunnen halen."

Voorzitter,

Vandaag op de agenda de Europastrategie en komende Statenvergadering is het aan PS om deze strategie al dan niet vast te stellen. Ik zag dat het rapport een beetje van kleur verschoten was in blauw en geel. Maar het is natuurlijk een rood-witte Utrechtse strategie!

"Europabewustzijn"

In de stukken lezen we steeds dat het ‘Europabewustzijn’ vergroot moet worden. Dit lijkt hét doel van de voorliggende Europastrategie. Een Europabewuste organisatie is prima, als het bewustzijn inhoudt dat we ons bewust zijn van hoe we zoveel mogelijk uit de Europese samenwerking kunnen halen. Samenwerking op Europees niveau is alleen wenselijk als het belang van de provincie hiermee direct is gediend, en al helemaal niet bedoeld om de EU als 4e overheidstaak te piloteren. Wat de SGP betreft, zou de fundamentele vraag voor de Europastrategie van de provincie moeten zijn: hoe kunnen we de EU zoveel mogelijk inzetten om onze provinciale doelen te bereiken? Die middelen moeten we zoveel mogelijk uitputten en daar is inderdaad best wat personele bezetting voor nodig. Ik zou zeggen: regel dat.

 Cluster Europa

Het cluster Europa heeft dus een behoorlijk grote invloed en acteert op belangrijke gebieden. De SGP vindt het ingewikkeld dat we als PS dan zo weinig zicht hebben op wat ‘cluster Europa’ precies doet. We stelden hier al verschillende technische vragen over, waar we geen duidelijk antwoord op hebben gehad. Nog steeds is onduidelijk wie het cluster Europa heeft samengesteld en op basis waarvan dat nou precies is gebeurd. Het enige wat in de beantwoording daarover naar voren kwam, is dat het overzicht van betrokken partners non-limitatief en indicatief is en dan ze altijd op zoek zijn naar nieuwe samenwerkingspartners. Het lijkt hier op de instelling van een soort EBU waar we het juist hinderlijk vonden dat we zo ver op afstand stonden. Laat PS het invloedrijke, overkoepelende sparrings-orgaan zijn dat de provincie blijkbaar zo nodig heeft.

Huis Nederlandse Provincies

Namens onze provincie neemt de Gedeputeerde zitting in Huis Nederlandse Provincies. 1x per jaar de inbreng daar bespreken is niet vaak, als we bedenken hoeveel er door de EU bepaald wordt. Daarom wil ik de Gedeputeerde oproepen om in alle geluiden binnen PS en alle besluitvorming, te zoeken naar punten die zij in haar volgende sessie van het HNP kan meenemen.

Landbouw en Europese voedselstrategie

Voorzitter, ik mis een echte landbouwparagraaf. Nota bene staat er in het stuk dat de Europese Commissie het landelijk gebied heeft achtergesteld. En dan heet het hoofdstuk plattelandsontwikkeling. Wat impliceert deze naam? Woorden doen er toe! Maak werk van een Europese voedselstrategie! Verwoestijning in Spanje en Frankrijk zal leiden tot een verschuivende vraag. In een natte delta kunnen we daar een rol in spelen.

 Uitvoeringsagenda 2023-2024

Wat betreft de Uitvoeringsagenda 2023-2024 zouden we willen zeggen: ‘de toekomst is Utrecht’ en niet: ‘the future is Europe’. We hebben een prachtige provincie met kansen op veel verschillende gebieden. De SGP ziet graag dat onze burgers zich verbonden voelen met hun eigen regio, stad of dorp in plaats van dat zij zoveel mogelijk ‘Europees gevoel’ hebben.

Dank u wel.