U zocht op: Stikstof, dit leverde 8 resultaten op.


SGP: 'Stikstofaanpak kan alleen met draagvlak boeren'

SGP Utrecht / Actueel / 15 jul. 2020 / 40 woorden

  Belangrijk punt op de agenda van juli was de Leidraad Gebiedsgerichte Aanpak Stikstof. In dit stuk zette het college uiteen hoe het de Stikstofemmissies middels een gebiedsproces moet worden te...

SGP in stikstofdebat: 'We hebben geen idee'

SGP Utrecht / Actueel / 29 jan. 2020 / 38 woorden

Wij hebben vandaag in de Staten uitgebreid gesproken over het Stikstofprobleem. Hier de bijdrage van Bertrick van den Dikkenberg tijdens dit debat: Voorzitter, Wij zijn blij met de gelegenheid om vand...

SGP: 'Stikstofcrisis vraagt om leiderschap'

SGP Utrecht / Actueel / 30 okt. 2019 / 40 woorden

...van de Utrechtse Provinciale Staten. De inbreng van de SGP laat zich samenvatten in een aantal korte zinnen. Stikstofcrisis vraagt om leiderschap De Stikstofcrisis vraagt om leiderschap. Om keuzes waa...

Alle SGP-initiatieven aangenomen

SGP Utrecht / Actueel / 30 okt. 2019 / 32 woorden

... mogelijk een eerste Utrechtse spaarpaal wordt geplaatst. Deze motie werd met brede steun aangenomen. Vrijkomende agrarische bebouwing In de begroting staat het voornemen geformuleerd om plannen te ma...

SGP: 'Breng uitstoot industrie in beeld'

SGP Utrecht / Actueel / 22 nov. 2019 / 43 woorden

Heel het land wordt al een tijdje bezig gehouden door de 'Stikstofcrisis'. Ook deze week hebben we ons weer ingezet om hier onze inbreng op te leveren. We hebben deze week twee punten duidelijk gemaak...

SGP: 'Voor een gezond klimaatbeleid, dus tegen Klimaatakkoord'

SGP Utrecht / Actueel / 6 nov. 2019 / 34 woorden

Tijdens het provinciaal debat over de ondertekening van het Klimaatakkoord voerde Bertrick van den Dikkenberg namens de SGP het woord. Hoofdlijn van zijn betoog: 'Wij zijn voor een gezond klimaatbelei...

SGP: 'Begroting brengt ons in een spagaat'

SGP Utrecht / Actueel / 30 okt. 2019 / 33 woorden

De Programmabegroting 2020 heeft door het college geen inhoudelijke naam meegekregen. In de commissie hebben we enkele suggesties gehoord van oppositiepartijen. Als SGP laten we het maar bij een inhou...

SGP komt op voor de landbouw

SGP Utrecht / Actueel / 24 sep. 2018 / 34 woorden

Maandag stond de landbouwvisie op onze provinciale agenda. Daarbij voerde ons Statenlid Piet van Leeuwen het woord. Zijn voorbereide inbreng volgt hieronder: Voorzitter, dank voor het woord, als op &e...