HomeFractieFrans Hazeleger

Frans Hazeleger

Beleidsmedewerker en commissielid

Wie is Frans Hazeleger?

Ik ben 23 jaar, woon al sinds mijn geboorte in Woudenberg en ben sinds een paar maanden verloofd met Lieneke. In Woudenberg ben ik sinds 2013 actief voor de lokale SGP-fractie. Ik probeer de fractie wat te ondersteunen en de achterban op de hoogte te houden van wat we daar doen. Twee jaar geleden heb ik dit werk op provinciaal niveau mogen voortzetten. Sinds augustus 2016 ondersteun ik dus ook onze provinciale fractie. In het dagelijkse leven ben ik bezig met een studie Theologie. Een mooie studie, waarin ik me nu met name bezig houd met de beweging van de Nadere Reformatie. In de tijd die nog overblijft zet ik me in voor SGP-jongeren en geef ik leiding op de jeugdvereniging van onze kerkelijke gemeente.

Waarom ben je actief voor de Staten?

De afgelopen jaren is me als fractiemedewerker van de provinciale SGP-fractie wel duidelijk geworden dat de provincie geen saaie bedoening is. Op de provinciale tafel worden beslissingen genomen die mensen heel direct kunnen raken. Helaas hebben veel mensen geen idee van wat er aan de Archimedeslaan gebeurt. In sommige gevallen geldt het omgekeerde ook: aan de Archimedeslaan heeft men ook niet altijd een idee wat er bij de mensen thuis gebeurt. Dit geldt met name voor mensen buiten de steden. Ik wil proberen de landelijke gebieden op de provinciale agenda te houden, dan wel te krijgen.

Waarom juist bij de SGP?

Voor mij is de SGP eigenlijk de enige partij waarbij ik me helemaal thuis voel. De Bijbel is het enige onveranderlijke Fundament van ons politieke handelen. De SGP probeert daar met alle tekort toch gestalte aan te geven. Daarbij spreekt mij het nuchtere van de SGP aan. Niet voor niets staat de SGP bekend als betrouwbare partij die goed op de centjes van de inwoners past. Dat is een imago waar we heel zuinig op moeten zijn.

Wat is je inzet voor de komende periode? 

Het belangrijkste vind ik dat alle inwoners van onze provincie worden gehoord door een integere en betrouwbare overheid. Dat betekent dat ik me vooral wil inzetten voor de mensen die op dit moment te weinig worden gezien op het provinciehuis. Ik denk dan aan de jongeren die graag een huis zouden kopen in de kleine kern waar ze geboren zijn, aan boeren die graag door willen met hun bedrijf, maar zich geconfronteerd zien door allerlei beperkende regeltjes en aan de mensen die al amper rond kunnen komen en nu ook nog opgezadeld worden met de hoge kosten van de energietransitie.