HomeFractieBertrick van den Dikkenberg

Bertrick van den Dikkenberg

Fractievoorzitter

Wie is Bertrick van den Dikkenberg?

Ik ben 29 jaar en woon in Elst. Ik ben getrouwd met Laura, samen hebben wij 3 kinderen. In het dagelijks leven ben ik sr. Adviseur Stedelijk water en Riolering bij een ingenieursbureau. In die hoedanigheid ben ik nu betrokken bij het vormgeven van een klimaatrobuuste en gezonde leefomgeving. Daarin is het zoeken naar oplossingen voor uitdagingen als wateroverlast, droogte en hittestress in stedelijk gebied, om de openbare ruimte weerbaar te maken voor activiteiten die we daarin geplaatst hebben zoals mobiliteit, verblijf en activiteit. 

Waarom ben jij actief voor de SGP in de provincie?

Ik ben actief geworden voor de Staten om inhoudelijk de koers van de provincie mee te helpen bepalen. Natuurlijk doe je dat niet alleen als Staten, maar juist samen met verschillende partners zoals bewoners, belangengroepen en bedrijfsleven. Juist die mix van belangen vindt ik aansprekend in het Statenwerk. Om daarin het algemeen belang te vinden en dit om te zetten in draagvlak en hier steun voor te vinden is een prachtig ambacht. 

Waarom juist bij de SGP?

Omdat de SGP gaat voor de inhoud vanuit een onveranderlijke Bron, de Bijbel. De uitdagingen van nu naar Bijbelse lijn invullen met concrete daden is waar de SGP voor gaat. Daarnaast is de SGP door de onafhankelijke houding een partij waar inwoners terecht kunnen, zonder politiek spel. Oprecht en beschikbaar.

Wat is je inzet voor de komende periode? 

De provincie Utrecht is een drukke, aantrekkelijke provincie. De focus ligt hierbij met name op de steden. De inzet is om naast een gezonde stedelijke economie ook de regio's een stem te geven in het provinciaal parlement. Om belangen van regio, agrariërs, maar ook kleine kernen te bedienen is dit hard nodig. Het is onbestaanbaar als de provincie toestaat dat we te maken krijgen met krimpproblematiek en de kernen vitaliteit gaan ontbreken. Om dat te voorkomen wil ik me graag inzetten!