HomeFractieArie Donker

Arie Donker

Commissielid

Wie is Arie Donker?

Ik ben geboren en getogen in Nieuwland, waar ik nog altijd woon. In mijn dagelijks leven ben ik wethouder Sociaal Domein in de gemeente Zederik. Ik ben getrouwd met Corry Kars uit Leerboek en we zijn gezegend met 7 kinderen en 10 kleinkinderen. Wij zijn lid van één van de plaatselijke kerken en doen actief mee in het kerkelijke leven niet alleen plaatselijk maar ook landelijk. Het geloof betekent veel voor mij. We gunnen iedereen die om ons heen staan de liefde van Jezus waar we ook zelf uit mogen putten. Van huis uit is actief meedoen in kerk en samenleving een normale zaak. Zodoende heb ik 12 jaar in de gemeenteraad gezeten, waarvan 6 jaar fractievoorzitter en ben ik al weer vier jaar wethouder.

Waarom ben je actief in de Staten? 

Mij is gevraagd of ik beschikbaar ben voor op de kandidatenlijst. Daarmee heb ik ingestemd om wat voor de gemeenten in Utrecht te kunnen betekenen.

Waarom juist bij de SGP?          
Bij welke partij anders? Vanaf mijn 18e ben ik lid van de SGP en vanaf mijn 23e ben ik actief binnen de fractie van Nieuwland, vanaf 1986 voor de gemeente Zederik waarvoor ik 12 jaar in de raad heb gezeten en ruim 4,5 jaar wethouder ben. Wat anders als de SGP? Met alle tekortkomingen toch de enige partij waarin me ik thuis voel en waarin ik dienstbaar kan zijn zoals Gods woord dat van mij vraagt.    

Wat is je inzet voor de komende periode?

Me inzetten voor de inwoners van de gemeenten in de provincie Utrecht. Meewerken aan de grote opgaven die er zijn voor de woningbouw, energietransitie en zorgen dat alles bereikbaar blijft en bedrijven en agrariërs de ruimte houden om te kunnen werken.