HomeNieuwsTeleurgesteld en dankbaar

Teleurgesteld en dankbaar

Teleurgesteld en dankbaar

Publicatiedatum: 25 mrt. 2019

Teleurgesteld en dankbaar. Dat zijn de woorden die het best passen bij ons gevoel over de uitslag van de verkiezingen van afgelopen woensdag. Zodra bekend werd dat de opkomst zo ontzettend veel hoger was dan vier jaar geleden tot het moment dat de definitieve uitslag werd bekend gemaakt, bleef het voor ons spannend: behouden we onze tweede zetel of raken we deze kwijt? Helaas blijkt nu dat we onze tweede zetel hebben verloren, met name veroorzaakt door de uitzonderlijk hoge opkomst. Ondanks deze teleurstelling, willen we de bijna 22.000 kiezers die hun stem op de SGP hebben uitgebracht hartelijk bedanken voor hun steun en vertrouwen. We zullen ons inzetten om deze stem en dit vertrouwen in de komende jaren waar te maken. In de overtuiging dat de Heere alle dingen regeert, hopen wij ook als eenmansfractie op hoop van Zijn zegen ons werk voort te zetten. Wij hopen daarbij op de voortdurende steun van al onze kiezers.

Algemene duiding

Meer in het algemeen laat de verkiezingsuitslag zien dat de verkiezingen vooral landelijke verkiezingen zijn geweest. Zo kon Forum zonder enige campagne in de provincie eindigen op zes Statenzetels, terwijl de PVV na vier jaar indrukwekkende oppositie en een zichtbare campagne twee van de vier zetels moest inleveren. De duidelijke winnaars van de verkiezingen zijn GroenLinks en Forum voor Democratie. Waarschijnlijk is de veel hogere opkomst ook op deze twee partijen terug te voeren (GroenLinks in de stad Utrecht en Forum voor Democratie vooral daarbuiten). De twee tegenpolen in het klimaatdebat hebben allebei gewonnen. Volgens ons laat dit iets zien van de enorme polarisatie op dit gebied en van de noodzaak van een realistisch klimaatbeleid, waarin onze inwoners echt worden meegenomen en niet worden opgezadeld met torenhoge rekeningen.

Meer aandacht voor de regio

Onze belangrijkste oproep voor de formatieperiode, maar ook voor heel de Statenperiode: weeg stemmen in plaats van ze alleen te tellen. De stad Utrecht heeft de afgelopen jaren ons beleid gedomineerd. Dat Forum voor Democratie de grootste is geworden in Vijfheerenlanden en Nieuwegein en het ook buitengewoon goed doet in veel andere gemeenten laat zien hoe groot de onvrede buiten de stad is. De belangen van stad én land moeten allebei serieus worden genomen. De SGP heeft daarom in de duidingsvergadering van afgelopen vrijdag voorgesteld om in de formatie radenconferenties te beleggen waarbij de wensen en behoeften van alle raden in de provincie kunnen worden gehoord. Daarnaast hebben we voorgesteld de komende periode gebiedsgericht te gaan werken. De portefeuilleverdeling van de gedeputeerden zou dan bijvoorbeeld niet meer gericht zijn op bepaalde beleidsterreinen, maar juist op bepaalde delen van de provincie.

Focus op de inhoud 

De politiek in de provincie Utrecht werd de laatste jaren sterk bepaald door de tegenstelling tussen coalitie en oppositie. Dat heeft meermaals tot gevolg gehad dat voorstellen van het college werden aangenomen met een voltallige oppositie tegen, of dat een bestuurder door kon zonder het vertrouwen van de voltallige oppositie. De kramp die door deze tegenstelling vaak ontstond ging altijd ten koste van de inhoud. Daarom heeft de SGP tijdens de duidingsbijeenkomst voorgesteld om de komende periode te gaan werken met een Statenakkoord en op basis van de inhoud tot een gedragen college van Gedeputeerde Staten te komen, bij voorkeur steunend op wisselende meerderheden en op de basis van vertrouwen in plaats van op een gegarandeerde meerderheid en gegarandeerd vertrouwen.