HomeNieuwsSGP: Zorgvuldige behandeling Energiestrategie

SGP: Zorgvuldige behandeling Energiestrategie

Publicatiedatum: 20 mei 2020

Bij de bespreking van het Statenvoorstel over de Regionale Energiestrategieën (RES) binnen de provincie Utrecht deed commissielid Frans Hazeleger een ordevoorstel die door de meerderheid van de commissie werd gesteund: hij stelde voor de behandeling van het Statenvoorstel uit te stellen tot na de zomer. Daarvoor zijn de volgende argumenten:

  • Eén avond voor de vergadering kregen we de beantwoording van honderden technische vragen. Dat is te veel informatie om nog goed te kunnen doorgronden.
  • We merken dat digitale bespreking van Statenvoorstellen vrij stroef verloopt. Het is lastig om diepgaand met elkaar te discussieren en dat is zeker bij een belangrijk stuk als de RES wel noodzakelijk. Na de zomer kunnen we zoals het er nu uitziet wel weer bijeenkomen. 
  • Door de coronaperikelen hebben gemeenten hun participatieproces niet volwaardig kunen afmaken. Wij hebben er al eerder voor gepleit dat de provincie gemeenten stimuleert om de participatie pas vorm te geven als er meer mogelijkheden voor live contact zijn. De deadline voor de inlevertermijn van de concept-RES is om die reden landelijk ook uitgesteld. Het zou wat ons betreft daarom een verkeerd signaal zijn om als provincie wel nu al de indiening van de concept-RES te steunen.
  • Als we na de zomer vaststellen kunnen we de input vanuit gemeenteraden meenemen en meewegen. Ook dat is nodig om een gewogen besluit te kunnen nemen als Staten.

Het voorstel werd gesteund door een meerderheid van de partijen. Het presidium (voorzitters van de Staten(commissies)) besluit over de definitieve agendering.