HomeNieuwsSGP: ‘Wees betrouwbare en open overheid’

SGP: ‘Wees betrouwbare en open overheid’

Publicatiedatum: 22 mei 2019

In zijn eerste commissievergadering vroeg SGP-commissielid Frans Hazeleger aandacht voor verschillende onderwerpen. Gemene deler in de inbreng: wees een betrouwbare en open overheid. 

Bedrijventerreinen

Als eerste agendapunt ging het over uitbreidingen van bedrijventerreinen in Bunschoten, IJsselstein, Lopik, Montfoort, Renswoude, Rhenen en Woerden. We spreken over dit onderwerp al vanaf december 2016. Oud-Statenlid Piet van Leeuwen kwam toen met een amendement op de PRV om Renswoude 1 hectare uitbreiding van hun bedrijventerrein te gunnen. D66 diende toen een motie in om het breder te trekken en bij gemeenten op te halen of en waar er behoefte was aan kleinschalige uitbreidingen. Na twee jaar lag er dan eindelijk een voorstel om Renswoude en 6 andere gemeenten een uitbreiding te gunnen. Een halve week voor de vergadering trok het college haar voorstel echter terug, omdat men de MER-procedure niet had uitgevoerd en dat wel had moeten doen. Nu, vijf maanden later, ligt er een pittige brief vanuit de zeven gemeenten. 
Zij geven aan: ‘Wij zijn niet tevreden over de wijze waarop de provincie met ons samenwerkt of, liever gezegd, niet met ons samenwerkt. Wij worden op dit moment op geen enkele manier betrokken.’ De SGP is hier erg van geschrokken. Hoe kan dit ooit gebeuren? Wat de SGP betreft is het zaak om dit zo snel mogelijk op te lossen en alsnog op te gaan pakken. Het college stelt eigenlijk voor om de plannen voor deze gemeenten in de grote pot voor afwegingen bij de Omgevingsvisie te stoppen. Wat ons betreft hoort bij betrouwbaar bestuur dat we deze 7 gemeenten de uitbreiding geven die we ze voor ogen hebben gesteld. Er ligt een lange weg achter voor deze gemeenten. Het kan wat ons betreft niet zo zijn dat deze gemeenten nu maar weer moeten afwachten of ze in het grote verhaal aan de beurt komen. Daarom was de oproep van de SGP helder: ‘Aan de slag!’ 
 
Luisteren
Een ander agendapunt was een natuurbeheerplan in de omgeving tussen Amerongen en Langbroek. Helaas blijkt uit de ingediende zienswijzen dat het proces moeizaam is verlopen. Omwonende boeren uiten grote kritiek en laten uit hun reactie blijken dat ze slecht zijn betrokken. Wat de SGP betreft is dat niet de manier waarop we omgaan met belanghebbenden. Mensen worden veel te laat betrokken. Het provinciebestuur laat het op rechtszaken aankomen, terwijl goede gesprekken hadden kunnen leiden tot overeenkomst. We betreuren dat.
 
Maarsbergen
In de commissie Milieu en Mobiliteit vroeg de SGP voor de zoveelste keer aandacht voor de bewoners van de Engweg. Opnieuw wordt de inbreng van deze mensen onvoldoende meegenomen in de inpassing van de tunnel in Maarsbergen. Dat moet echt beter.