HomeNieuwsSGP vóór uitbreiding Ronald McDonald Huis

SGP vóór uitbreiding Ronald McDonald Huis

Publicatiedatum: 1 feb. 2021

Vorige week werd er in de media bericht over de voorgenomen uitbreiding en verplaatsing van het Ronald McDonald Huis in Utrecht. Onze fractievoorzitter reageerde hierop helder: de SGP is voor de plannen van het Ronald McDonald Huis. Waarom? Commissielid Frans Hazeleger lichtte dat vorige maand al toe in een commissievergadering en we doen dat hieronder opnieuw in een uitleg.

Wat is het Ronald McDonald Huis?

Volgens de website van het Ronald McDonald Kinderfonds wil dit fonds ervoor zorgen  dat zieke kinderen en hun familie dicht bij elkaar zijn. Ouders en broertjes en zusjes logeren op loopafstand van het ziekenhuis en kunnen in huiselijke sfeer ontspannen. Het Ronald McDonald Kinderfonds krijgt geen subsidie en functioneert dankzij vrijwilligers, sponsors en donaties.  

Wat zijn de plannen van het Ronald McDonald Huis Utrecht?

De huidige locatie van het Ronald McDonald Huis in Utrecht is te klein geworden. Bovendien is deze locatie nodig voor de herontwikkeling van het UMC. Daarom is er gezocht naar een alternatieve locatie. Verreweg de meest ideale plek vanuit het perspectief van de doelstelling van het Ronald McDonald Huis is de kavel recht tegenover het Prinses Maxima Centrum en dus ook op zeer geringe afstand van het Wilhelmina Kinderziekenhuis. Hiervoor hebben de USP-partners een goed uitgewerkt plan gepresenteerd.

Waarom is de provincie tegen het plan?

Er zijn twee redenen om tegen dit plan te zijn. De eerste reden is dat de beoogde locatie buiten de rode contour valt en ook nog eens dicht tegen een kwetsbaar natuurgebied aan ligt.In de provinciale vergaderkamers is dat een erg gevoelig punt. De rode contour is voor veel partijen heilig en dat wordt uiteraard bevorderd door de inspraak van natuurorganisaties. Bij de bouw van het Prinses Maximacentrum speelde deze discussie ook al op en daar wordt dan ook veel aan gerefereerd. De tweede reden is dat de beoogde locatie ligt in het gebied dat als Nieuwe Hollandse Waterlinie door onder andere de provincie is genomineerd voor de UNESCO-werelderfgoedlijst. Deze nominatie zou mogelijk in gevaar komen door deze ontwikkeling hier nu toe te staan.

Waarom is de SGP toch voor het plan?

Voor ons is de rode contour een middel om onze Utrechtse kwaliteiten te beschermen, maar geen doel op zichzelf. Als er een verzoek ligt om de rode contour aan te passen, zijn wij altijd bereid om hierin een eerlijke afweging te maken en staan we niet klaar om zo'n verzoek direct in de prullenbak te verwijzen. In het plan is rekening gehouden met alle geopperde bezwaren: zo wordt er 13.500 m2 ecologisch groen gecompenseerd. Ook wordt de 3.800 m2 uitbreiding van de rode contour die nodig is voor de bouw van het Ronad McDonald Huis gecompenseerd met het terugleggen van de rode contour op twee andere plekken, met in totaal 13.300 m2. Daarnaast is alles in het werk gesteld om de zichtlijnen op de Nieuwe Hollandse Waterlinie te behouden. Wat ons betreft moeten de indieners van de nominatie bij het UNESCO het zichzelf aanrekenen dat zij destijds geen rekening hebben gehouden met de plannen, die er ook toen al waren.

Is de SGP niet bang dat het Ronald McDonald Huis wordt blij gemaakt met een dode mus?

Gedeputeerde Van Essen gaf in het AD aan dat hij het Ronald McDonald Huis niet blij wilde maken met een dode mus. Hij ziet allerlei leeuwen en beren op de weg en gelooft niet dat de aanpassing van de rode contour zal leiden tot realisatie van het nieuwe tehuis op deze plaats. Wij vinden dit echter een geheel misplaatst argument. De provincie moet hier wat ons betreft een heldere keuze maken en hiervoor gaan staan. Met politieke wil van de provincie is er veel mogelijk, heel veel. Daarom zegt de SGP: wij willen het Ronald McDonald Huis niet blij maken met een dode mus, maar met de realisatie van dit prachtige plan, waarbij ouders van zieke kinderen op loopafstand van hun kinderen kunnen verblijven. Groot maatschappelijk belang!

Hoe gaat dit verder?

De discussie zal nog wel even doorlopen. Voorlopig is de inzet van de discussie om de rode contour te verleggen. Deze aanvraag is door de USP-partners voorgelegd aan het provinciale bestuur middels een zienswijze op de Omgevingsverordening. Het college heeft afwijzend gereageerd op deze zienswijze. Provinciale Staten besluiten op 10 maart over de Omgevingsverordening. Dit is ook het moment waarop over amendementen wordt gestemd. Het zou ons niet verbazen als het spannendste politieke punt hier de verlegging van de rode contour aan de oostkant van het USP is. Wordt dus vervolgd.