HomeNieuwsSGP voert campagne in Lopikerwaard

SGP voert campagne in Lopikerwaard

Publicatiedatum: 28 feb. 2019

 

 

Precies drie weken voor de verkiezingen, op 27 februari, waren we in de Lopikerwaard. De top van de kandidatenlijst van SGP Utrecht bezocht ’s middags het fruittelersbedrijf van de Familie van Os in Benschop en ’s avonds waren we te gast bij Kaasboerderij Verweij, waar we een prachtige avond hadden over het thema klimaat.

 

Werkbezoek bij de fruitteelt

 

’s Middags bezochten we het familiebedrijf Van Os in Benschop. De familie van Os doet al sinds jaar en dag aan de fruitteelt in de Lopikerwaard. Met de broers Van Os spraken we over de hobbels die het bedrijf ondervindt bij de overheid, zowel landelijk als provinciaal. Veel van wat we hoorden ligt bij de rijksoverheid, maar de provincie kan op belangrijke punten het verschil maken. Als SGP hebben we bijvoorbeeld afgelopen jaar voor elkaar gekregen dat het behandelbedrag van €300,- bij schade door vogels aan de fruitbomen is afgeschaft. Dit soort bedrijven zijn de ruggengraat van onze lokale economie én onze regionale voedselvoorziening. Daar moeten we zuinig op zijn!

 

Avond Polsbroek

In de avond had SGP Lopik in Polsbroek een campagneavond georganiseerd over het thema Klimaat en Energie. Hier spraken kandidaat-Statenlid Frans Hazeleger, kandidaat voor het waterschap Floor van Os, Eerste Kamerlid Diederik van Dijk en gemeenteraadslid Simon Brouwer uit Woerden. 

Diederik van Dijk maakte aan het begin van zijn inbreng duidelijk dat de SGP niet vooroploopt in allerlei klimaatmarsen. ‘Juist als christenen gaat de schepping van onze goede God ons aan het hart. We zijn rentmeester van Andermans goed, maar het klimaat staat op alle mogelijke manieren op de agenda. Als kleine christelijke partij moet je juist het verschil maken door dingen op de agenda te zetten die er te weinig op staan, zoals de 30.000 abortussen per jaar, de zorgelijke ontwikkelingen rondom voltooid leven en de benarde positie van Israël!’

Kandidaat-Statenlid Frans Hazeleger benadrukte vooral de eigen verantwoordelijkheid van burgers: ‘Het is belangrijk dat iedereen doet wat hij zelf kan doen om in zijn eigen leven en omgeving zo veel mogelijk te denken om het milieu. Je kunt je heel druk maken om het grote plaatje en dan vergeten dat je ook gewoon zelf wat kunt doen.’ Wij willen ons als SGP vooral inzetten voor draagvlak voor de verduurzaming. ‘De overheid moet mensen helpen om in hun eigen omgeving te verduurzamen. Wij zijn niet tegen windmolens en zonnepanelen, maar we zijn er wel tegen dat ze van bovenaf worden opgelegd, zonder draagvlak! De grootschalige plannen die nu op stapel staan, zijn juist funest voor dat draagvlak. Je moet het draagvlak voor verduurzaming niet de nek om draaien door onverstandig beleid.’

Voor Simon Brouwer is het vooral belangrijk dat de overheid betrouwbaarheid uitstraalt. ‘De overheid moet een stip op de horizon zetten: daar gaan we naar toen en deze maatregelen gaan we ondersteunen. En niet na een poosje subsidies weer stopzetten en mensen met de kosten laten zitten. Een betrouwbare overheid is heel belangrijk.’ Floor van Os van het waterschap sloot zich daar helemaal bij aan. ‘De overheid moet zelf het goede voorbeeld geven. Bij het waterschap zijn we bezig met mooie initiatieven om zelf energieneutraal te worden. Dat is een voorbeeld van hoe het moet.’ 

De zaal, met uitzicht op een mooie ruime koeienstal, zat helemaal vol met de 70 à 80 aanwezigen.