HomeNieuwsSGP Utrecht: ‘Laat kleine gemeenten niet ondersneeuwen in regio-overleg’

SGP Utrecht: ‘Laat kleine gemeenten niet ondersneeuwen in regio-overleg’

Publicatiedatum: 5 okt. 2020

De SGP in de provincie Utrecht heeft afgelopen week een motie ingediend waarin de gedeputeerde wordt opgeroepen de belangen van kleine gemeenten op een evenwichtige manier mee te wegen in het proces van regionale programmering van woonruimte en bedrijventerreinen. De motie werd aangenomen door een meerderheid van de Staten.

De provincie Utrecht gaat de komende jaren werken met een nieuw systeem om te bepalen waar hoeveel gebouwd mag worden. In de nieuwe regeling wordt overleg binnen de regio doorslaggevend. De provincie stelt vooraf kaders vast waarbinnen de regio’s woningbouw en bedrijventerrein kunnen verdelen over de regio. De provincie legt de uitkomst van deze onderhandelingen vervolgens vast in de Provinciale Omgevingsverordening. Het programma wordt jaarlijks herijkt.

De angst van de provinciale SGP-fractie is dat kleine gemeenten, zoals Woudenberg in de regio Amersfoort, ondersneeuwen in het geweld van het regionale overleg. Commissielid Frans Hazeleger uit Woudenberg: ‘Er is in de regio Amersfoort tot aan 2030 concreet 15 ha bedrijventerrein te verdelen. Alleen Woudenberg heeft volgens een recent rapport al behoefte aan 10 ha voor de komende jaren.’ De SGP-fractie heeft de gedeputeerde opgeroepen om ‘speciaal toe te zien op de belangen van kleine gemeenten’. De motie waarin de gedeputeerde deze opdracht meekreeg werd aangenomen. Voortaan moet hij de Staten jaarlijks rapporteren over zijn inzet voor kleine gemeenten in de regionale gesprekken.

De afgelopen maand stond het onderwerp van de bedrijventerreinen ook op de gemeentelijke agenda in Woudenberg. SGP-er Jan Mulder diende een motie in om de wethouder opdracht te geven met een concreet plan te komen richting de regionale onderhandelingen. Deze motie werd unaniem aangenomen. Gemeenteraadslid Jan Mulder: ‘Het is mooi om te zien dat we elkaar op deze manier provinciaal en lokaal kunnen steunen. Woudenbergse ondernemers hebben namelijk heel grote behoefte aan uitbreiding van beschikbare ruimte op bedrijventerreinen. Daar moeten we haast mee maken!'