HomeNieuwsSGP: Trek vergunning biogascentrale Bunschoten in

SGP: Trek vergunning biogascentrale Bunschoten in

Publicatiedatum: 11 jul. 2019

De SGP heeft woensdag in Provinciale Staten gepleit voor het intrekken van de vergunning van biogascentrale Van de Groep uit Bunschoten. 

De PVV-fractie diende tijdens de vergadering een motie in om zo snel mogelijk de vergunning die Van de Groep heeft om visresten om te zetten naar energie in te trekken. De provincie is daar op grond van de wet BiBob toe bevoegd, nu het Openbaar Ministerie het bedrijf vervolgt op verdenking van mestfraude. 

Voor de SGP is het geduld met Van de Groep helemaal op. Er is nu ook een juridische grond om de vergunning per direct in te trekken. Deze ligt in hoofdstuk 1 artikel 3 lid 1 van de wet BiBob, waar staat: 'voorzover bestuursorganen bij of krachtens de wet daartoe de bevoegdheid hebben gekregen, kunnen zij weigeren een aangevraagde beschikking te geven dan wel een gegeven beschikking intrekken, indien ernstig gevaar bestaat dat de beschikking mede zal worden gebruikt om: strafbare feiten te plegen'. Als het Openbaar Ministerie een bedrijf na vijf jaar onderzoek vervolgt voor strafbare feiten (en dat is hier duidelijk het geval) komt dat niet omdat ‘een anonieme melder’ het bedrijf ‘via een kliklijn’ in verband heeft gebracht met fraude, dan is er meer aan de hand. Wat ons betreft is er duidelijk een ernstig gevaar dat dit bedrijf de vergunning die de provincie het bedrijf heeft verleend gebruikt om strafbare feiten te plegen. Derhalve is er een wettelijke grond om de vergunning in te trekken.

In een fel debat met gedeputeerde Arne Schaddelee van de ChristenUnie pleitte onze fractievoorzitter Bertrick van den Dikkenberg er voor om het belang van de inwoners van Bunschoten op 1 te zetten. We hebben geen idee wat ze de afgelopen jaren allemaal hebben ingeademd en zeker is dat ze al jaren in de stank hebben gezeten. Nu er een juridische grond is om dit bedrijf te sluiten, moeten we daar niet mee talmen.

Helaas werd de motie niet aangenomen. De coalitiepartijen VVD, CDA, D66, PvdA en CU, en de VVD stemden tegen. De SGP blijft hier de komende maanden bovenop zitten.