HomeNieuwsSGP: 'Stikstofcrisis vraagt om leiderschap'

SGP: 'Stikstofcrisis vraagt om leiderschap'

Publicatiedatum: 30 okt. 2019

De stikstofdiscussie staat sinds de boerenprotest stevig op de agenda. Ook vandaag op de provinciale agenda van de Utrechtse Provinciale Staten. De inbreng van de SGP laat zich samenvatten in een aantal korte zinnen.

Stikstofcrisis vraagt om leiderschap

De stikstofcrisis vraagt om leiderschap. Om keuzes waaruit visie spreekt en waaruit een krachtige politieke wil achter schuil gaat. Er moeten echte keuzes gemaakt worden en die keuzes moeten verantwoord worden. De discussie verzandt nu te veel in juridisch getouwtrek en politieke paniekvoetbal. De SGP is op zoek naar lange termijnoplossing, waarbij een goede balans wordt gevonden tussen de belangen van alle betrokkenen en waarbij verworven rechten worden gerespecteerd. 

Intern salderen zet verduurzaming agrarische sector stil; stop daarmee!

Een van de maatregelen die in de fel bediscussieerde provinciale beleidsregels staat, is het interne salderen. Kort gezegd houdt dat in dat boeren hun onbenutte stikstofrechten in moeten leveren op het moment dat zij een nieuwe vergunning aanvragen. Concreet: als een boer 100 koeien heeft, omdat hij niet meer fosfaatrechten heeft, kan hij stikstofruimte hebben voor 120 koeien. Op het moment dat hij een nieuwe vergunning aanvraagt, vervallen de onbenutte rechten voor 20 koeien. Als SGP zijn we bang dat dit tot gevolg heeft dat boeren op hun oude vergunning blijven zitten en geen nieuwe vergunning gaan aanvragen. Het aanbrengen van emissie-arme vloer bijvoorbeeld is niet zo aantrekkelijk als je daarmee verworven rechten automatisch verliest. Daarom heeft de SGP vandaag een motie van de VVD gesteund om de provinciale kop van de beleidsregels af te halen en geen verworven rechten af te pakken; ook niet bij interne saldering.

Terugdringen stikstof niet ten koste van boeren, maar samen met boeren

Samen met het CDA hebben wij een motie ingediend om samen met boeren en regiopartijen te werken aan het terugdringen van stikstof. De SGP is namelijk zeker niet tegen het verminderen van stikstof. Wel moet dat op een verantwoorde manier, waarbij iederen recht gedaan wordt. Dus niet rücksichtlos rechten afpakken van bijvoorbeeld boeren, maar samen werken aan de verdere (!) terugdringing van stikstofuitstoot. 

Meten is weten

Er is de afgelopen maanden veel commotie geweest over de modellen van het RIVM. Een onderbelicht aspect is dat we geen idee hebben hoeveel stikstof wordt uitgestoten door ganzen. De 3,5 miljoen ganzen die jaarlijks in Nederland hebben met hun mest natuurlijk gevolgen voor de stikstofdepositie in natuurgebieden, maar hoe veel weten we niet. Daarom dienden wij een motie in om dit te onderzoeken. Deze motie is aangenomen. Meten is weten.

Hef taboe Natura 2000 gebieden op

Ten slotte heeft de SGP er tijdens het Statendebat ook voor gepleit om het taboe op Natura 2000 gebieden op te heffen. Het lijkt wel of die min of meer willekeurig gekozen gebieden en gebiedjes heilig zijn verklaard, terwijl er grote vraagtekens zijn te plaatsen bij de juistheid van deze selectie. Moeten we ons wel zo blijven focussen op deze Europese natuurgebieden of kunnen we met minder geld en minder energie veel meer voor onze natuurdoelstellingen bereiken buiten de Europese Natura 2000 gebieden?