HomeNieuwsSGP stemt tegen Mobiliteitsprogramma

SGP stemt tegen Mobiliteitsprogramma

Publicatiedatum: 13 jul. 2018

De SGP heeft donderdagavond tegen het Mobiliteitsprogramma gestemd. Dat is nogal wat. Voor ons was de financiële onderbouwing van het programma te zwak en niet realistisch. Tijdens het debat diende de SGP ook een motie in om alle mobiliteitsprojecten door te lichten op onbekende PM-posten. Zo weten we op korte termijn welke financiële tegenvallers we nog meer te verwerken gaan krijgen. Helaas bleek de coalitie niet bereid om hierin mee te gaan. De volledige oppositie stemde voor, de coalitie hield het tegen.

Hieronder de inbreng van onze fractievoorzitter, Gijs van Leeuwen, tijdens het debat over dit Mobiliteitsprogramma.

Voorzitter, laat ik maar met de deur in huis vallen: wij zullen niet voor dit Mobiliteitsprogramma stemmen. Dat doet ons best wel een beetje pijn, maar het is niet anders. Laat duidelijk zijn: we waren heel tevreden met de beantwoording van de gedeputeerde in de speciale commissievergadering over dit onderwerp. Zijn visie op de mobiliteitsvraagstukken kunnen wij goeddeels meemaken, volgen en steunen. Maar de harde feiten, het onderliggende cijfermateriaal klopt gewoon niet met hetgeen op papier staat. Voor ons ligt nu niet de visie van deze gedeputeerde, voor ons ligt niet zijn goede verhaal in de commissie, voor ons ligt het Mobiliteitsprogramma zelf, inclusief de financiële paragraaf.

In de commissie heeft ons commissielid Van den Dikkenberg onze grote moeite met de financiële onderbouwing van dit plan uitgebreid aan de orde gesteld. Er zijn op dit moment al grote knelpunten op alle drie de domeinen (veel voertuigverliesuren, een OV dat onder grote druk staat en een opkomend fenomeen van fietsfiles), er liggen nog grotere uitdagingen voor ons (meer auto’s, meer OV-gebruikers en meer fietsers) en de ambities zijn groot (minder voertuigverliesuren, een beter OV met een hogere kostendekkingsgraad en grote fietsambities). Dan kan het niet zo zijn dat je in de periode 2024-2028 precies even geld begroot als in de periode 2019-2023. Zeker niet als je in de jaren 2019-2023 een tekort draait die je in de periode daarna wel weer denkt in te lopen. Dat is wensdenken, maar geen goed financieel beleid. Voorzitter, het is heel simpel: of er moet geld bij, of de ambities moeten lager. Kom dan niet met toverwoorden als ’smart mobility’ aan, want er is niemand in dit huis die mij kan uitleggen waarom we daar miljoenen mee gaan besparen. Er zijn überhaupt maar heel weinig mensen die weten wat het concreet betekent. Smart mobility is goed, maar is geen oplossing voor een financieel probleem.

Nogmaals, het is met pijn, maar wij kunnen niet anders dan tegen dit Mobiliteitsprogramma stemmen.

De eerste motie is al aangekondigd in een commissievergadering van MME. De afgelopen tijd zijn we verschillende keren geconfronteerd met tegenvallende kosten op mobiliteitsprojecten. Helaas bleek meerdere malen dat een gebrekkige financiële onderbouwing van Statenvoorstellen hiervan de oorzaak was. Wij hebben als Staten geen inzicht in de onderliggende kostenramingen. Hierdoor hebben wij ook geen zich op PM-posten. Omdat we nu al meerdere keren zijn geconfronteerd met niet-geraamde PM-posten dienen wij een motie in om alle Mobiliteitsprojecten van meer dan €5 miljoen nog eens door te lopen op PM-posten. Hiervan ontvangen wij graag een overzicht. Zo weten we in één keer waar we aan toe zijn en worden we niet keer op keer geconfronteerd met tegenvallers, die nu al zijn te voorzien.

*De tweede motie wordt elders op onze website toegelicht: https://utrecht.sgp.nl/actueel/sgp-vervang-autobelasting-door-mobiliteitsbelasting/9378