HomeNieuwsSGP: Regiodeal gouden kans

SGP: Regiodeal gouden kans

Publicatiedatum: 19 jun. 2019

Woensdag stond de Regiodeal FoodValley op de agenda van de commissie Bestuur en Middelen. Namens de SGP voerde Bertrick van den Dikkenberg het woord. Hij benadrukte de grote kansen die deze Regiodeal, waardoor gewerkt wordt aan een krachtige samenwerking van overheid, (agrarische) bedrijven en wetenschap. Samen gaan ze werken aan een gezonde voedselvoorziening. Hieronder volgt zijn inbreng:
 
Wat hebben we goud in handen. De verbinding tussen Foodvalley, Wageningen en Utrecht is een potentiële wereldverbeteraar van ongekende proporties. Als je in China vertelt dat je uit provincie Utrecht komt zeggen ze: ‘o ja, Wageningen west!’
 
Wij zijn dan ook blij met de Regiodeal  die met praktische daden vorm geeft aan grote woorden.
 
De fractie van de SGP heeft daarbij de volgende constateringen en vragen:
 
- Bij de informatiesessie hebben we het gehad over de governance. Wat ons betreft is het voorbehoud in het voorgestelde amendement van de VVD en CDA wel logisch, en zullen we in de 100% versie hier duidelijk aandacht voor moeten hebben. 
 
-  De SGP gelooft erin dat je in een proeftuin model meters kunt maken in de zo gewenste transitie met de sector door te maken.
 
- Voorzitter, ons is helder hoe de regiodeal gaat werken. Wellicht komt dat ook door werkbezoeken in deze regio. Daar hebben we ook al heel veel draagvlak onder ondernemers gezien. De waarde die in het programma wordt gecreëerd krijgt met oog op de bevindingen toen echt eigenaren. 
 
- Er wordt een financeboard ingericht binnen provincie Utrecht om vragen te beoordelen. De SGP zou graag zien dat dit ook een regionale financeboard wordt zodat niet alle regiopartijen zelfstandig rechtmatigheid behoeven te beoordelen. Een duidelijke borging van onze belangen in een gezamenlijk accountancyteam dient dit te ondervangen.
 
Al met al, een samenwerking met zo breed draagvlak in de omgeving is uniek. Het kenniscluster dat ontstaat in de driehoek Utrecht, Wageningen, Ede kan een wereldwijde impact hebben. We juichen het concept erg toe in de hoop dat onze boeren met de resultaten nog jaren door kunnen gaan om ons van voedsel te voorzien.