HomeNieuwsSGP: 'Realistisch werken aan energietransitie'

SGP: 'Realistisch werken aan energietransitie'

Publicatiedatum: 15 jan. 2020

Tijdens de commissie van M&M stond het Programmaplan Energietransitie op de agenda. Arie Donker voerde namens de SGP het woord over dit onderwerp.

Hij roerde de volgende onderwerpen aan:

  1. De ambities van het Programma Energietransitie zijn hoog. Te hoog, wat de SGP betreft. In 2040 wil de provincie al energieneutraal zijn, terwijl de landelijke doelstelling (2050) al ambitieus genoeg is. Ook de doelen van het vorige plan, de Energieagenda, waren al erg hoog. Die doelen zijn dan ook niet gehaald. Vraag is wat de provincie hiervan heeft geleerd.
  2. Tweede kritiekpunten van de SGP was dat er weinig oog is voor alternatieven van wind- en zonne-energie, zoals kernenergie, thorium, waterstof en aardwarmte. Wat de SGP betreft moet hier meer energie in worden gestoken. Arie Donker wees er in de commissie op dat er op dit moment in Nederland te veel het wiel opnieuw wordt uitgevonden. We zouden veel meer kennis moeten ophalen vanuit het buitenland, waar de energietransitie vaak veel verder is en veel grotere lessen zijn geleerd.
  3. In de derde plaats wordt veel geld ingezet voor voorlichting, terwijl dit ook al een taak van de gemeenten is. Donker vroeg het college waarom er niet voor is gekozen  dit geld op een andere manier inzetten, zoals financiering voor verduurzaming consumenten.
  4. Een heel belangrijke omissie in het plan is dat de verzwaring van het netwerk ergens onderaan bungelt. Dit terwijl de huidige plannen totaal onmogelijk zijn als het net niet wordt verzwaard. Kortom, wat wij willen in Nederland, kan gewoon niet. Al deze plannen zijn gedoemd te mislukken als we niks doen aan de verzwaring van het net.