HomeNieuwsSGP op de bres voor OV in regio FoodValley

SGP op de bres voor OV in regio FoodValley

Publicatiedatum: 11 jul. 2019

 

Gisteren dienden wij een motie in om de busverbinding die Renswoude-station Veenendaal de Klomp en Veenendaal/Rhenen met elkaar verbindt te behouden. De motie vond steun, maar niet genoeg voor een meerderheid.

Voornemen Syntus

Busmaatschappij Syntus heeft in haar concept-vervoersplan voor 2020 het voornemen opgenomen om buslijn 80/X80 tussen Veenendaal De Klomp en Rhenen te schrappen. Daarvoor in de plaats komt dan een busverbinding tussen Rhenen en Veenendaal Centrum, waar de passagiers over kunnen stappen voor hun verdere reis naar Veenendaal De Klomp. Voor de inwoners van Rhenen betekent dit dat ze hun rechtstreekse verbinding met station Veenendaal De Klomp verliezen. De inwoners van Renswoude missen hun verbinding met Veenendaal en Rhenen.

Motie Staten

Wij dienden een motie in om de rechtstreekse verbinding te behouden. Fractievoorzitter Bertrick van den Dikkenberg: ‘De nieuwe coalitie wil de komende periode meer inzetten op openbaar vervoer en de fiets. Daar zijn wij ook voor. Voor Renswoude zien we echter dat de afgelopen jaren het OV juist stapje voor stapje is verslechterd. Nu wordt er een einde gemaakt aan de rechtstreekse verbinding met Veenendaal en Rhenen. Voor de inwoners van Rhenen wordt hun rechtstreekse verbinding geschrapt met hét station van de regio. Dat zou echt een slecht signaal zijn naar de inwoners van Rhenen en Renswoude. De mensen die je op deze manier uit je bus weghaalt, zie je niet meer terug. Die gaan voortaan met de auto.’

Signaal

De motie werd niet aangenomen, omdat meerdere partijen in de Provinciale Staten geen uitzonderingspositie wilde voor deze lijn. Er zijn namelijk nog meer lijnen die op de schop gaan in de plannen. Toch is de motie een belangrijk signaal richting Syntus en het college. Het is belangrijk dat het OV in de regio FoodValley onder de aandacht blijft van het provinciebestuur.

Het definitieve vervoerplan wordt in september vastgesteld door het college van gedeputeerden.