HomeNieuwsSGP op bezoek in kleine kernen Houten

SGP op bezoek in kleine kernen Houten

Publicatiedatum: 8 mrt. 2019

Donderdag 7 maart waren we op werkbezoek in Houten. We kijken terug op een prachtige middag met veel opgedane kennis over het leven in kleine kernen. We bezochten bezorgde omwonenden in 't Goy, een hartelijke en hardwerkende boerenfamilie en een kleine kern met een school van 21 leerlingen en dus een grote behoefte aan nieuwe woningen.

't Goy

Er loopt een initiatief om in 't Goy een park van vier windmolens te realiseren. Deze molens zijn dubbel zo hoog als de Dom en komen op een rijtje langs het Amsterdamrijnkanaal te staan. De omwonenden maken zich zorgen over de leefbaarheid in de omgeving van deze windmolens, maar krijgen bij de gemeente Houten maar moeizaam gehoor. Eigenlijk worden ze voortdurend van het kastje naar de muur gestuurd. Voor de SGP is dit hét voorbeeld van waar het mis gaat in de energietransitie. Geen verstandige transitie op zoek naar draagvlak, maar een initiatief waarbij verdeel- en heerspolitiek wordt gespeeld door een ondernemer die hoopt te kunnen verdienen aan hoge windmolens. Juist in een project als deze is zorgvuldigheid belangrijk om het draagvlak niet te verliezen!

Schalkwijk

In Schalkwijk bezochten we de familie Van Eck. Zij boeren al jaren op een mooi plekje bij de dijk in Schalkwijk. Ze hebben een mooi melkveebedrijf en de opvolgers staan al weer klaar. Geen vanzelfsprekendheid in deze tijd! We hebben erg genoten van het gesprek met deze familie, omdat er een stukje nuchterheid en realisme in doorstraalde. Deze mensen werken hard voor hun brood, maar ook voor de voedselvoorziening van ons allemaal. Dit zijn de mensen waar we ons voor willen inzetten in de politiek. 

Tull en 't Waal

Tull en 't Waal is nu typisch zo'n kleine kern waar we ons de afgelopen vier jaar voor hebben ingezet: de school (met 21 leerlingen!) staat onder druk, omdat er bijna geen mogelijkheden zijn voor de bouw van huizen voor starters. We zijn door Ingret van der Eijk meegenomen in de uitdagingen waar een kern als Tull en 't Waal voor staat. Ook hier willen jongeren dolgraag in Tull en 't Waal blijven wonen, maar dan moet er wel ruimte voor het bouwen van woningen zijn! Na een mooie wandeling door deze kleine kern zijn we nog meer overtuigd van het belang van de vitaliteit van dit soort kernen.