HomeNieuwsSGP-motie voor steun Bunschotense haven unaniem aangenomen

SGP-motie voor steun Bunschotense haven unaniem aangenomen

Publicatiedatum: 11 nov. 2020

De motie die we gisteren indienden, werd vandaag unaniem aangenomen. Het college moet gaan onderzoeken hoe de Bunschotense museumhaven op korte en langere termijn kan worden gesteund vanuit de provincie. De motie werd mede ingediend door CDA, 50 PLUS en CU en werd dus uiteindelijk door alle partijen gesteund.

We zijn ontzettend blij met de unanieme steun voor onze motie. Het college kan nu niet meer om het belang van het varend erfgoed van Bunschoten heen. Hij moet echt actie gaan ondernemen. Dat is niet alleen goed nieuws voor de korte termijn, maar vooral ook op de lange termijn. Dankzij onze motie komt het varend erfgoed straks op een prominente plek in de museumvisie van de provincie. Daarmee heeft onze maandenlange strijd voor een betere positie van het varend erfgoed in het provinciaal beleid nu concreet resultaat. Ik wil al m’n collega’s, en natuurlijk die van CDA, 50PLUS en CU in het bijzonder, hartelijk bedanken voor hun steun. Nu gaan we de gedeputeerde ook aan deze motie houden!

Na een oproep van de Bunschotense wethouder Peter van Asselt zochten verschillende fracties uit de Bunschotense gemeenteraad vorige week contact met hun Statenfracties om de problematiek van de museumhaven, de Bottervloot en de Botterwerf van Bunschoten onder de aandacht te brengen. De problemen als gevolg van de coronacrisis zijn voor het varend erfgoed van Bunschoten groot. Waar de bottereigenaren in een normaal seizoen inkomsten genereren uit de verhuur van hun schepen, is dat het afgelopen seizoen nauwelijks mogelijk geweest. Ook grote evenementen en sponsoring staan hierdoor onder druk. Intussen lopen de onderhoudskosten wel gewoon door en loopt het onderhoud dus gevaar. Deze acute nood komt bovenop de structurele zorgen die er zijn over de vergrijzing van het schipperskorps en de steeds hoger wordende onderhoudskosten. Reden om alarm te slaan.

Op die noodkreet zijn we meteen in actie gekomen voor dit prachtige stukje cultureel erfgoed. We hadden hier al vaker aandacht voor gevraagd, maar we werden steeds weer gerustgesteld. De noodkreet was voor ons nu aanleiding om een motie in te dienen waarin we concrete acties afdwingen op korte termijn. We willen dat er echt snel werk gemaakt wordt van provinciale steun voor de Bunschotense haven. De tijd dringt. 

In de motie vragen we om nog dit jaar in overleg te treden met de Bunschotense museumhaven en een memo voor te leggen aan Provinciale Staten waarin de mogelijkheden worden geschetst om op de korte termijn in de acute nood te voorzien en hiervoor in Q1 van 2021 een voorstel aan de Staten voor te leggen. Daarnaast wordt het college opgedragen eind 2021 met een beleidsvisie te komen voor het behouden van varend erfgoed in de provincie.  

SGP-fractievoorzitter Jan-Bert Heinen is blij met de inzet van de provinciale fractie. ‘Je ziet dat het varend erfgoed van Bunschoten ook bij onze provinciale fractie leeft. We hebben daar in de campagne voor de verkiezingen van 2019 aandacht voor gevraagd en dit punt staat hoog op de agenda van onze provinciale fractie. Daar ben ik blij om en de korte lijnen tussen onze fracties werpen nu weer een mooie vrucht af. Unaniem, prachtig werk!’