HomeNieuwsSGP: 'Laat polder Rijnenburg speeltuin van de stad zijn'

SGP: 'Laat polder Rijnenburg speeltuin van de stad zijn'

Publicatiedatum: 27 mei 2019

'Een kat in het nauw maakt rare sprongen.' Zo begon SGP- fractievoorzitter Bertrick van den Dikkenberg zijn inbreng bij de bespreking van de provinciale reactie op de plannen van stad Utrecht met polder Rijnenburg. 

De kat wordt in dit geval gevormd door de landelijke fracties die nu woningbouw willen in Rijnenburg, maar landelijk voor de Klimaatwet hebben gestemd. Dat kan niet allebei zo zijn. Als we groen willen doen, zal de stad mee moeten doen. Iedere windmolen die er minder wordt gebouwd in de stad wordt meer gebouwd in de regio. Als we Rijnenburg vol bouwen met huizen, is er daar geen ruimte meer voor de eigen 'groene' ambities van de stad.

De SGP vindt dat de stad haar eigen ambities serieus moet nemen en ook zelf ruimte moet besteden aan de 'vergroening' van de energievoorziening. Dat mag niet afgewenteld worden op het Groene Hart. Daarom moet er in polder Rijnenburg ruimte zijn voor windmolens en zonnepanelen, waarbij wat ons betreft de voorkeur uitgaat voor zonnepanelen, vanwege het draagvlak in de omgeving. Daar komt bij dat de polder ook watertechnisch niet geschikt is voor woningbouw.

Uiteraard zal enige woningbouw wel nodig zijn; woningen kunnen functioneren als financiële drager van zo'n gebied.