HomeNieuwsSGP: 'Breng uitstoot industrie in beeld'

SGP: 'Breng uitstoot industrie in beeld'

Publicatiedatum: 22 nov. 2019

Heel het land wordt al een tijdje bezig gehouden door de 'stikstofcrisis'. Ook deze week hebben we ons weer ingezet om hier onze inbreng op te leveren. We hebben deze week twee punten duidelijk gemaakt.

1. De provincie moet aansluiten bij kansrijke initatieven. Het vorige college wilde niet aansluiten bij de proeftuin Veenweiden. Commissielid Frans Hazeleger vroeg aan het huidige college of zij wel bereid waren hierin te participeren. De gedeputeerde zegde toe na de evaluatie van deze proeftuin aan tafel te gaan om na te denken over een provinciale bijdrage. Wij zijn hier blij om, omdat hiermee invulling wordt gegeven aan een praktische inzet om de stikstofuitstoot daadwerkelijk te laten afnemen, zonder dat boeren in hun rechten worden beperkt.

2. We moeten duidelijk hebben wat precies het probleem is. Op dit moment blijken er nogal wat industriebedrijven te zijn zónder natuurvergunning. Dat heeft een enorme impact op de gegevens die we zien. Het probleem ligt volgens de cijfers vooral bij de landbouw, maar van de industrie weten we dus maar een (klein) deel. Wij hebben het college opgeroepen om zo snel mogelijk in beeld te brengen welke bedrijven geen natuurvergunning hebben. We kunnen geen probleem oplossen als we niet eerst helder in beeld hebben wat het probleem is. 

Hieronder vindt u de schriftelijke vragen die we hierover hebben ingediend.

Woensdag hebben we (samen met de ChristenUnie) in de commissie RGW al aandacht gevraagd voor de stikstofuitstoot door bedrijven in de industrie. Dezelfde avond werd de ernst van deze problematiek onderstreept in een uitzending van EenVandaag (https://eenvandaag.avrotros.nl/item/omdat-duizenden-bedrijven-geennatuurvergunning-hebben-weten-we-niet-hoeveel-stikstof-de-industrie/). In Noord-Brabant blijkt ongeveer een derde van de bezochte bedrijven geen natuurvergunning te hebben. Dat betekent dat niet in beeld is wat de daadwerkelijke bijdrage van de industrie is aan de stikstofuitstoot. 
 
Wij hebben de volgende vragen aan het college. 
 
1. Herkent het college de problematiek die in de uitzending van EenVandaag wordt geschetst?
 
2. Heeft het college in de afgelopen jaren bedrijven bezocht om te controleren of ze een natuurvergunning hebben? Zo ja, dan ontvangen wij hiervan graag de resultaten. 
 
3. Is het college het met ons eens dat het voor het vinden van oplossingen voor de ‘stikstofcrisis’ cruciaal is dat éérst het probleem helder in zicht is?
 
4. Is het college bereid de komende periode intensiever controles uit te oefenen bij bedrijven in de industrie of er sprake is van een natuurvergunning? Kunnen wij hiervan z.s.m. een plan van aanpak ontvangen?
 
5. Is het college het met ons eens dat er géén maatregelen mogen worden genomen met een negatieve impact op de agrarische sector vóórdat inzichtelijk is wat de uitstoot is van alle relevante sectoren?