HomeNieuwsSGP bij Omgevingsvisie: vóór de gezondheid van onze inwoners

SGP bij Omgevingsvisie: vóór de gezondheid van onze inwoners

Publicatiedatum: 17 feb. 2021

Twee buitengewoon belangrijke documenten stellen we deze weken vast: de Omgevingsvisie en de Omgevingsverordening. In de Omgevingsvisie stellen we het ruimtelijk beleid van de provincie vast, in de Omgevingsverordening de regels die de provincie stelt. 

Namens de SGP voerde commissielid Frans Hazeleger vandaag het woord in de commissie over dit onderwerp. Hij adresseerde drie grote inhoudelijke punten die allemaal betrekking hadden op de gezondheid van onze inwoners. 

1. Dit college heeft ervoor gekozen om de woningbouwopgave vooral binnenstedelijk te realiseren. Wij hebben al vaak aandacht gevraagd voor het belang van groene elementen in binnenstedelijk gebied. Wij willen dat in de Omgevingsverordening graag vastleggen voor grote binnenstedelijke verdichtingsprojecten. Je zou daar een verplichting op moeten nemen om groen op daken en/of gevels te realiseren. Je wilt niet dat al het groen uit steden verdwijnt zonder dat daar iets voor terugkomt. Dat is slecht voor het stedelijk klimaat en dus voor de gezondheid van onze inwoners. 

2. We zijn in Nederland bezig met een enorm energieproject: we gaan energie opwekken met windmolens en zonnepanelen. Dat heeft natuurlijk een behoorlijke ruimtelijke uitwerking. We hebben het hier al vaak over gehad in PS. Voor ons is bij de inpassing van deze vormen van hernieuwbare energie de gezondheid van onze inwoners. Daarom willen wij dat er een afstandsnorm wordt opgenomen in de Omgevingsverordening om een minimale afstand te garanderen tussen windmolens en woningen, van bijvoorbeeld 5 keer de ashoogte. 

3. Een belangrijk punt was ook het Ronald McDonald Huis. We hebben al eerder op onze website beargumenteerd waarom wij voor de verplaatsing van dit tehuis zijn richting locatie E. 

Andere punten:

In het algemene deel hebben we aandacht gevraagd voor de positie van PS bij de vaststelling van programma's onder de Omgevingswet. We stellen nu een visie en verordening vast, maar op heel veel punten wordt doorverwezen naar deelprogramma’s, waar wij formeel geen rol meer hebben. Gelukkig kregen we van GS de toezegging dat er bij elk programma zal worden overwogen of het aan PS kan worden voorgelegd. Er is dus maatwerk mogelijk. 

Ook hebben we duidelijkheid gekregen over de stiltegebieden. Gelukkig blijkt dat Eemnes niet beperkt wordt in de hoeveelheid evenementen. Dat leek even het geval te zijn, maar dat blijkt gelukkig niet te kloppen.

We hebben nogmaals de aandacht gevestigd op de N224 in Woudenberg. Er waren hier ontzettend veel zienswijzen ingediend. Een passende aanpak is nodig!

We hebben ons ook aangesloten bij een opmerking over 3D inzicht in de bodem van de provincie en bij een oproep om wandelroutenetwerken op te nemen in de omgevingsverordening.