HomeNieuwsSGP bereikt resultaat voor Donderbergrotonde en Maarsbergen

SGP bereikt resultaat voor Donderbergrotonde en Maarsbergen

Publicatiedatum: 11 dec. 2019

Twee mooie resultaten voor de gemeente Utrechtse Heuvelrug in de laatste Statenvergadering: de overkapping bij Maarsbergen wordt toch nog onderzocht en het onderzoek naar de meest geschikte oplossing voor de Donderbergrotonde wordt naar voren gehaald.

Maarsbergen

In Maarsbergen wordt al lang gesproken over de ondertunneling van de N226. In 2018 viel definitief het besluit dat gekozen zou worden voor de Westvariant. Er werd 2,8 miljoen apart gezet voor bovenwettelijke maatregelen om omwonenden tegemoet te komen. Een hard getroffen groep omwonenden, de bewoners van de Engweg, hadden één belangrijke wens: een overkapping van de tunnel naast de Engweg. Na anderhalf jaar onderzoek legde het college afgelopen maand de resultaten op tafel: veel wensen konden worden ingewilligd, maar de overkapping was te duur en niet te realiseren. Na doorvragen van de SGP-er Bertrick van den Dikkenberg in de commissie bleek dat gerekend was met een totale overkluizing, terwijl er niet is gekeken naar een eenvoudigere overkapping. Naar aanleiding van Statenvragen, die Van den Dikkenberg namens SGP, D66, PvdA en CU stelde, deed gedeputeerde Schaddelee de toezegging opnieuw te gaan kijken naar de overkapping en zo mogelijk alsnog een (eenvoudigere) overkapping te realiseren. De gedeputeerde gaf nadrukkelijk aan dat de plannen die komende maand ter inzage worden gelegd nog kunnen worden aangepast als daar goede argumenten voor zijn.

Donderbergrotonde

Een tweede onderwerp in de gemeente Utrechtse Heuvelrug waar de SGP voor opkwam, is de problematiek op de Donderbergrotonde. Al jaren wordt gesproken over deze problemen. Het college is nu voornemens op korte termijn maatregelen te nemen waarmee de situatie van fietsers veiliger moet worden en hun voorrangspositie duidelijker. Over een definitieve oplossing wil het college echter pas in het voorjaar van 2021 beslissen. Men wil afwachten of de rotonde onderdeel wordt van een snelfietsroute. De normen voor zo’n route zijn heel anders dan bij een gewone fietsroute. Intussen ligt er echter een rapport waaruit naar voren komt dat er drie mogelijke structurele oplossingen zijn: één met verkeerslichten, één met verkeerslichten én een fietstunnel en één met een turborotonde en een fietstunnel. In de motie vroegen SGP, VVD en 50 Plus om deze drie opties zo snel mogelijk door te rekenen en de doorrekening voor te leggen aan de Staten, zodat de Staten eerder dan in 2021 kunnen besluiten over de aanpak van de Donderbergrotonde. De motie werd, met steun van SGP, VVD, 50 PLUS, CDA, D66, FVD, PvdD, PVV en SP aangenomen.
Blij met steun
SGP-Statenlid Bertrick van den Dikkenberg: ‘We zijn blij met dit mooie resultaat voor de Utrechtse Heuvelrug. We komen al jaren op voor de bewoners van de Engweg en we zijn blij dat het college nu echt serieus gaat kijken naar een haalbare overkapping op de plek waar dat het hardste nodig is. En natuurlijk prachtig dat we echt vaart gaan maken met de rotonde waar zoveel (jonge) inwoners van Utrechtse Heuvelrug iedere dag in gevaarlijke situaties terecht komen en waar zoveel mensen in de file staan.'