HomeNieuwsRegiodeal FoodValley aangenomen in Staten

Regiodeal FoodValley aangenomen in Staten

Publicatiedatum: 11 jul. 2019

Gisteren werd in de Staten van Utrecht de Regiodeal FoodValley aangenomen. Een prachtig moment, omdat hier unieke verbindingen tot stand worden gebracht die van grote waarde zijn voor de samenleving!

Wat is de Regiodeal?

In de Regiodeal maken het Rijk, de provincies, gemeenten en onderwijsinstellingen afspraken over de besteding van ruim 70 miljoen euro, waarvan 10 miljoen uit de provincie Utrecht. Dit geld wordt gestoken in projecten die verdeeld zijn over drie sporen. Het eerste spoor zet in op het terugdringen van fijnstof, emissies en gaat helpen bij de transitie van de landbouwsector. Het tweede spoor zet in op gezonde voeding en gaat samenwerkingen aanbrengen tussen het bedrijfsleven en zorginstellingen om zorg te dragen voor gezondere voeding voor kinderen, mensen in het bedrijfsleven, zieken en ouderen. Het derde spoor gaat zorgen voor een verdere versterking van de kennisclusters in de regio.

Waarom is de SGP hier zo voor?

In de provincie Utrecht zijn veel partijen voor een transitie van de agrarische sector. Daar zijn wij ook voor, maar dat moeten we niet alleen in de politiek roepen, maar vooral praktisch en nuchter vorm gaan geven. Dat doe je niet door nieuwe regeltjes, maar door praktische innovaties. In de Regio FoodValley is men daar al heel ver in, en daarom pleit de SGP al jaren voor een betere aansluiting bij de activiteiten van deze regio. Met deze Regiodeal wordt hieraan eindelijk op een substantiële manier vorm gegeven. Dat is winst!

Is er geen kritiek mogelijk op de deal?

Jawel, en die is er tijdens de behandeling in de Staten ook wel gekomen. Het gaat om een groot bedrag dat we hieraan uitgeven en dan is het belangrijk om precies te weten naar welke doelen dit geld gaat en hoe de organisatie eruit ziet die het geld moet gaan uitgeven. We hebben daarom een amendement van de VVD gesteund om het geld pas definitief ter beschikking te stellen als we beter zicht hebben op de manier waarop de uitvoering precies wordt georganiseerd. Belangrijk is wel dat de Staten hebben uitgesproken 10 miljoen te willen uitgeven aan deze Regiodeal en de plannen dus op hoofdlijnen te steunen. Dat is een opsteker voor de goede initiatieven in deze regio.