HomeNieuwsPiet van Leeuwen blij met laatste vergadering

Piet van Leeuwen blij met laatste vergadering

Publicatiedatum: 18 feb. 2019

Maandag 18 februari was het voor Piet van Leeuwen de laatste keer dat hij het woord voerde tijdens een inhoudelijke Statenvergadering. Twee voorstellen gaven de uitwerking Piets jarenlange inzet en aan het eind van de vergadering kreeg Piet een motie aangenomen waarmee gebiedscoöperatie O-gen behouden blijft als samenwerkingspartner van de provincie. Kortom, een mooie laatste vergadering voor ons scheidend Statenlid! 

 

Het eerste besluit betrof de Rondweg in Veenendaal. Eind vorig jaar hebben de Staten al een besluit genomen om de Rijnbrug eindelijk aan te pakken. Nu is er besloten de Rondweg Veenendaal op een goede manier te gaan verbreden. De SGP is blij met dit voorstel, omdat het een mobiliteitsprobleem oplost  en tegelijk rekening wordt gehouden met omwonenden. De snelheid wordt verlaagd naar 70 km/uur, er wordt goed nagedacht over de ruimtelijke inpassing van het kruispunt bij de Prins Clauslaan en omwonenden worden betrokken bij de verdere uitwerking van geluids- en fijnstofwerende maatregelen. 

Het tweede besluit was de Samenwerkingsagenda Landbouw. Hierin werden de zes moties die Piet in september aangenomen kreeg op een goede manier uitgewerkt. De lopende initiatieven binnen FoodValley die passen bij de doelstellingen van de Landbouwvisie worden door de provincie Utrecht ondersteund, er wordt gewerkt aan een subsidie 'Asbest eraf, zonnepanelen erop', de pachttermijn van provinciale landbouwgronden wordt waar mogelijk verlengd naar zes jaar en er wordt beter gekeken naar het belang van rendabele landbouw. In zijn inbreng vroeg Piet nog aandacht voor drie nieuwe punten: éérst zonnepanelen op daken realiseren, voordat we aan zonneparken beginnen (hij diende hiervoor samen met CDA een motie in), in navolging van de regio FoodValley ook in de provincie Utrecht landbouwcoaches inzetten en aansluiting zoeken bij de proefweide methaan.

Het derde punt was een motie waar Piet mee kwam om de gebiedscoöperatie O-gen ook in de toekomst een positie te laten hebben in onze provincie. Lees over dat onderwerp meer in het speciale artikel hierover: https://utrecht.sgp.nl/actueel/laatste-motie-piet-van-leeuwen-unaniem-aangenomen/10324