HomeNieuwsLaatste motie Piet van Leeuwen unaniem aangenomen!

Laatste motie Piet van Leeuwen unaniem aangenomen!

Publicatiedatum: 18 feb. 2019

Vanavond is unaniem een motie van de SGP aangenomen waarin wordt geregeld dat gebiedscoöperatie O-gen een half jaar langer exploitatiesubsidie krijgt van de provincie Utrecht. In die tijd wordt er onderzoek gedaan naar een definitieve oplossing. 

Statenlid Piet van Leeuwen reageert opgetogen op dit geweldige resultaat bij zijn laatste motie in Provinciale Staten: 'Ik ben echt heel blij dat de Staten hebben voorkomen dat de samenwerking met O-gen om zeep wordt geholpen. Ik heb mijn laatste inbreng in de Staten afgesloten met een hartekreet. O-gen deed en doet goed werk: laten we die samenwerking niet om zeep helpen. En het is gelukt. O-gen krijgt de tijd om het onderzoek naar de definitieve oplossing af te wachten. Uiteraard gaat de SGP-fractie het verloop van dit onderzoek ook na mijn vertrek nauwkeurig volgen.'

O-gen is één van de twee gebiedscommissies van de provincie Utrecht. Deze commissies voeren het beleid van de provincie uit in het landelijk gebied. Dat doen ze op een goede manier, waarbij alle gebiedspartijen worden betrokken. Eigenlijk een heel moderne vorm van openbaar bestuur dus. 

Vanaf het eerste moment dat de Staten zijn geïnformeerd over gesignaleerde risico’s op onrechtmatigheid bij de gebiedscommissies, heeft de SGP gedeputeerde Maasdam opgeroepen naar een oplossing toe te werken die zo dicht mogelijk staat bij de huidige manier van samenwerken. Ondanks alle mooie woorden over de goede samenwerking is de samenwerking met O-gen in december echter middels een GS-besluit wel officieel stopgezet. O-gen zou nog 3 maanden exploitatiesubsidie krijgen en daarna zouden ze op eigen benen moeten gaan staan. Omdat dit zo is afgesproken, wordt er nog wel een onderzoek gedaan naar een definitieve oplossing.

Wat de SGP betreft, is de samenwerking met O-gen té vruchtbaar om deze zo maar los te laten. Natuurlijk moeten onze betalingen rechtmatig zijn, maar de SGP is er niet voor om heel de samenwerking met O-gen op het spel te zetten omdat we mogelijk een risico lopen op onrechtmatigheid. Wat de SGP betreft wordt nu een bestuurskundig onderzoek gedaan naar een definitieve samenwerkingsvorm die achteraf juridisch wordt getoetst. Er is intussen een begeleidingsgroep ingericht met vertegenwoordigers van de provinciale organisatie en van gebiedscoöperatie O-gen. 

Voor de korte termijn had O-gen nog wel een probleem, ook als er voor de lange termijn een oplossing wordt gevonden. O-gen moet immers een transitieplan gaan schrijven om voor de transitievergoeding in aanmerking te komen. Maar wat moet er in dat transitieplan komen? Moet O-gen transformeren naar een marktpartij (zoals werd gesuggereerd) of naar een structurele samenwerkingspartner van de provincie (zoals ook lijkt te worden gesuggereerd)? Het antwoord op die vraag krijgen we door middel van een nog uit te voeren onderzoek. Om O-gen tot die tijd door te kunnen laten gaan met hun goede werk, diende de SGP samen met CU, CDA, PvdA, PVV, 50PLUS, VVD en D66 een motie in. Daarmee hebben we het college opgeroepen het begrip ‘redelijke termijn’ niet uit te leggen als ‘drie maanden’, maar als ‘tot de resultaten van het onderzoek bekend zijn, met als uiterste deadline 30 september 2019’.