HomeNieuws'Laat duurzame energie ook echt duurzaam zijn'

'Laat duurzame energie ook echt duurzaam zijn'

Publicatiedatum: 25 sep. 2019

 

Tijdens de Statenvergadering van 25 september stond een aantal startnotities voor de Regionale Energiestrategieën op de agenda. In deze startnotities geven twee regio's (FoodValley en U16) aan hoe men het gesprek wil gaan voeren om te inventariseren hoe de klimaatdoelen van het klimaatakkoord (49% duurzame energie in 2030) gehaald kunnen worden. Tijdens dit debat voerde ook onze fractievoorzitter Bertrick van den Dikkenberg het woord.

De SGP is voor een duurzame energietransitie van fossiele bronnen naar hernieuwbare bronnen die bij voorkeur regionaal worden ingezet. Dat doen we niet omdat we denken dat wij de aarde als mensen wel even bij kunnen sturen, die processen zijn vele malen groter dan wij, maar omdat wij als mensen van onze Schepper de opdracht hebben gekregen de aarde doordacht te bouwen en te bewaren. 

De RES is een goed middel om in beeld te brengen welke lokale mogelijkheden er zijn. De RES van FoodValley laat daarbij goed zien wat de bedoeling is, namelijk het in beeld brengen van het laadvermogen van de regio. De U16 legt zichzelf alvast een doel op en gaat dan kijken of het past. 

Voorzitter, de SGP vindt dat de huidige werkwijze overhaast is. Daarbij verliezen wij de haalbaarheidsvragen en betaalbaarheidsvragen uit het oog, en verklaart die bezorgde bewoner aan de koffietafel ons wellicht wel terecht voor gek.

De huidige werkwijze richt zich op het opwekken van duurzame energie door grootschalige zon- en windprojecten. Besparing telt hierin niet mee. Dat is wat de SGP betreft wat kortzichtig, want wat je bespaart hoef je niet op te wekken. Ook kleinschalige initiatieven tellen niet mee, terwijl we het daar juist van moeten hebben. 

De eenzijdige focus op zon en wind is daarnaast bijzonder kortzichtig. Naast het ruimtelijke beslag waar we het in dit huis al vaker over hebben gehad, moeten we ook de grondstoffenschaarste onder ogen zien, waar in toenemende mate sprake van is. Dit levert steeds grotere spanningen op. Contrair aan zuinig omgaan met grondstoffen leggen we straks (als we de RES’en gaan volgen) complete weilanden vol met zonnepanelen en windmolens, want dat zijn de enige bewezen technieken. Een ramp als je naar de grondstoffen kijkt. Het zou mooi zijn als de gedeputeerde kan toezeggen in de RES’en in te brengen dat er vanuit de provincie alleen toestemming wordt geven voor circulaire bouwmethoden en toepassingen voor een beperkte tijd. Want om met de woorden van GL-Wethouder Brommersma uit de Bilt te spreken: windmolens en zonnepanelen zijn er immers slechts voor 15 jaar. 

Groot probleem is daarnaast de uitvoerbaarheid. Bij een transitie die iedereen mee moet kunnen maken kun je als overheid slechts een keer je krediet verspelen. Het suf staren op 2030 is onrealistisch en totaal onhaalbaar. Het is simpelweg onmogelijk om in 2030 49% van de energiebehoefte uit zon en wind te halen. Weet de gedeputeerde hoeveel windmolens en zonneparken daarvoor nodig zijn? Bovendien: Alle bedrijven op de wereld die kabels maken, moeten het nu voor ons gaan doen als we het net willen aanpassen naar toekomstproof en piekspanningen. Dat kan simpelweg niet. 

Omdat het besluit vraagt in te stemmen met deze onrealistische doelen zullen wij tegen het voorstel stemmen. Echter weet ons aan uw zijde om tot een binnen realistische planning haalbaar en betaalbaar, toekomstbestendig hernieuwbaar energiesysteem te komen. Waarin niet de oligarch of de sjeik verdient aan onze energievoorziening maar waar het duurzame werkgelegenheid oplevert voor onze inwoners en we samen werken aan de scheppingsopdracht om de aarde te bouwen en te bewaren.