HomeNieuwsCampagneavond Bunschoten

Campagneavond Bunschoten

Publicatiedatum: 14 feb. 2019

Donderdag 14 februari hadden we in Bunschoten weer een mooie campagneavond. Bertrick van den Dikkenberg, Bert van Vreeswijk, Peter Schalk en Jan Bert Heinen maakten duidelijk waarom een stem op de SGP 20 maart een gezond idee is.

Bertrick van den Dikkenberg: voor een gezonde provincie

Bertrick maakte opnieuw duidelijk dat de SGP in de provincie Utrecht gaat voor een gezonde provincie. Dat betekent een gezonde mix van Goed bestuur, Goed wonen, Goed klimaat, Goed eten en Goed rijden. In Bunschoten spelen verschillende provinciale thema's hoog op. Het college heeft door een domme fout geen ruimte kunnen bieden voor lokale bedrijvigheid. Als SGP hebben we hier de afgelopen jaren juist voor gestreden. Natuurlijk speelt ook steeds weer de overlast bij Van der Groep. De SGP blijft hier aandacht voor vragen, hopelijk met uw steun! Ook het prachtige culturele erfgoed in de Spakenburgse haven verdient onze steun.

Bert van Vreeswijk: voor veiligheid

Bert van Vreeswijk legde uitgebreid uit wat de SGP in Waterschap Vallei & Veluwe kan betekenen. De SGP leverde hier de afgelopen periode ook een bestuurder, Van Vreeswijk zelf. Zo heeft de SGP hier in het waterschap echt wat kunnen betekenen. Uiteraard kwam de vervuilde grond in de dijk uitgebreid aan de orde. Bert maakte duidelijk hoe lastig het is om hierop te handhaven, maar liet ook zien dat hij er echt werk van heeft gemaakt.

Peter Schalk: voor christelijke politiek

Peter Schalk benadrukte het belang van christelijke politiek in de Eerste Kamer. Juist in de Eerste Kamer kan de SGP vaak het verschil maken voor bijvoorbeeld de eenverdiener. Het is erg belangrijk dat elke SGP-er gaat stemmen. Iedere stem kan het verschil maken. En het gaat echt ergens over: de tweede zetel maakt het werk in de Eerste Kamer een stuk gemakkelijker. En wat blijft er van het periodieke schaken over als Diederik van Dijk niet terugkeert in de Kamer?  Zijn oproep: 'De SGP-achterban is heel trouw in de opkomst. Toch gaan er bij de Statenverkiezingen 13% minder SGP-ers stemmen dan bij TK-verkiezingen. Laten we dat naar 0% brengen!'

Jan Bert Heinen: SGP goed voor Bunschoten

De lokale SGP-fractievoorzitter Jan Bert Heinen benadrukte in de forumdiscussie dat de provinciale SGP echt belangrijk is voor Bunschoten. 'We hebben de afgelopen periode buitengewoon goed contact met de provinciale fracite. Ze komen echt ophalen wat er lokaal speelt en weten daardoor wat er leeft. Daarin onderscheidt de SGP zich echt. Het provinciaal bestuur zit over het algemeen te veel in een ivoren toren.'

Al met al kijken we weer terug op een prachtige campagneavond. Voor herhaling vatbaar!