HomeNieuwsAlle SGP-initiatieven aangenomen

Alle SGP-initiatieven aangenomen

Publicatiedatum: 30 okt. 2019

Tijdens de begroting diende de SGP drie voorstellen in. De voorstellen werden alle drie aangenomen. Daar zijn we uiteraard blij mee. Goed nieuws voor de inwoners van onze provincie!

Spaarpaal voor de veiligheid

In de provincie Noord Brabant worden de laatste tijd spaarpalen ingezet om de verkeersveiligheid te verbeteren. Dit is een mooi initiatief waarmee op een positieve manier aandacht wordt gevraagd voor de veiligheid van buurten waar dat heel actueel is. Automobilisten kunnen een vooraf vastgesteld aantal centen verdienen door zich aan de snelheid te houden. Er wordt gespaard voor een concreet doel waarmee de leefbaarheid van de wijk wordt verbeterd, zoals de aanleg van een voetbalveldje of extra groen. Wij willen graag dat er zo snel mogelijk een eerste Utrechtse spaarpaal wordt geplaatst. Deze motie werd met brede steun aangenomen.

Vrijkomende agrarische bebouwing

In de begroting staat het voornemen geformuleerd om plannen te maken om te werken aan het terugdringen van leegstaande agrarische bebouwing. Dat is op zich een goed idee, want leegstaande gebouwen leiden alleen maar tot criminaliteit en ondermijning in het buitengebied. Maar, in het oosten van de provincie (onder leiding van O-gen) wordt er al hard aan gewerkt. Daarom zien wij liever dat de provincie de initiatieven in het oosten van de provincie opschaalt en verder uitwerkt. Dan kan de provincie echt aan het werk in plaats van plannen te schrijven. De motie waarin wij dit verwoorden werd aangenomen. 

Stikstofuitstoot door ganzen

In de hele stikstofdiscussie wordt de stikstofdepositie die veroorzaakt wordt door ganzen niet meegenomen. Dit terwijl er in Nederland iedere zomer zo'n 3,5 miljoen ganzen overzomeren. We hebben geen idee wat die ganzen voor impact hebben op natuurgebieden. Daarom vroegen we in een motie om onderzoek naar de stikstofdepositie op natuurgebieden veroorzaakt door ganzen. Deze motie werd ook aangenomen.